Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Dyrehelse / Sauekontrollen

Sauekontrollen

Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for sau. Fagsenteret for kjøtt har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av det Windowsbaserte PC programmet.

Det er stort sett ansatte i slakteriene som har det lokale ansvaret for sauekontrollen, men i noen områder er det fortsatt meieriansatte.

Sauekontrollens formål:

  • Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for styring/planlegging og kvalitetssikring av produksjonen.
  • Legge grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på sau gjennom fullstendig oversikt over dyras identitet og informasjon om enkeltdyr og buskap.
  • Gi nødvendig informasjon om forebyggende helsearbeid og sjukdomsbekjempelse.
  • Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
  • Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
  • Være en del av de tiltakene som skaper aktivt og levende produsentmiljø.

Det overordnede organ for sauekontrollen er Samarbeidsrådet for sauekontrollen, representert ved Norsk Kjøtt, Kjøttbransjens Landsforbund, Norsk Sau- og Geitalslag og Fagsenteret for kjøtt.
Les også om Sauekontrollen på nettsidene til Fagsenteret for kjøtt.

For mer informasjon: Norsk sau- og geitalslag

Helsetjenesten for svin
Drøyt hver tredje gris som slaktes i Norge, blir slaktet på frittstående slakterier organisert i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Bak svineproduksjonen til de frittstående slakteriene står en kjerne av avlsbesetninger som produserer livdyr, det vil si dyr som skal bli mødre for kommende slaktegriser.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser