Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Dyrehelse / Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen

Øverste organ for Storfekjøttkontrollen er Samarbeidsrådet, som har representanter fra Norsk Kjøtt, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Norsk Kjøttfeavlslag.

Storfekjøttkontrollens formål er å:

  • Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for styring, planlegging og kvalitetssikring.
  • Legge grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på kjøttfe gjennom oversikt over dyras identitet ved merking og informasjon om enkeltdyr og buskap.
  • Gi medlemmet kunnskap om utvalg av avlsdyr som gir effektive avkom og som en kan forvente klassifiserer seg bra ved slakting.
  • Gi nødvendig dokumentasjon for dyr som fyller kravene til stambokføring, og dokumentasjon som kan sendes med alle dyr i besetningen ved livdyrsalg.
  • Gi nødvendig informasjon om forebyggende helsearbeid og sykdomsbekjempelse.
  • Gi nødvendige opplysninger for generell rådgivning, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
  • Være en del av de tiltakene som skaper aktivt og levende produsentmiljø.

Fagsenteret for kjøtt har administrasjonen av storfekjøttkontrollen sentralt, og står for drift og utvikling av PC-programmet og den sentrale databasen. Slakteriene, både samvirke og private har det lokale ansvaret.

Les mer om Storfekjøttkontrollen på sidene til Animalia. 
Norsk Kjøttfeavlslag 

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser