Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Fjørfe / Kompetanseskolen

Fjørfebransjens kompetanseskole

Myndighetene har bestemt at alle som driver med husdyr skal ha et kompetansebevis.

I henhold til Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) §7 – Kunnskap om dyrehelse skal alle som driver næringsrettet husdyrhold ha gjennomført et kurs i dyrehelse. KLFs Kompetanseskole er godkjent av Mattilsynet og dekker dette kravet. Kompetanseskolen dekker også kravet om kompetanse (§5) i Forskrift om hold av høns og kalkun.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har en kompetanseskole for eggprodusenter, og en for slaktekyllingprodusenter. Gjennomført skole gir kompetansebevis i dyrevelferd i husdyrholdet.

Fjørfebransjens kompetanseskole er et tilbud som gir opplæring i fjørfehold fra A til Å. Den er både et etterutdanningskurs for fjørfeprodusenter og et tilbud til nye og potensielle produsenter, men størst utbytte får du nok om du har hatt kyllinginnsett på forhånd.

Kursene arrangeres over fire dager, to og to dager med litt tid i mellom. Vi har dyktige, velkvalifiserte kursholdere med mye praktisk erfaring.

Vi ønsker velkommen alle fjørfeprodusenter med familiemedlemmer og ansatte, uansett hvor de leverer sine produkter. Skolen er også åpen for veiledere og andre som har interesse for næringen vår.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om kompetanseskolen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser