Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Fjørfe / Mer om det nye regelverket for slaktekylling

Mer om det nye regelverket for slaktekylling

I forrige sak ble det informert om det nye regelverket for slaktekylling som ventes å tre i kraft 1. juli 2013. Denne saken tar for seg flere av detaljene i dette regelverket.

Krav om kompetanse
Dyreholder som har slaktekylling skal gjennomgå kurs i dyrevelferd. KLFs kompetanseskole for slaktekylling dekker dette. Svært mange har vært gjennom denne opplæringa allerede. For de som enda ikke har deltatt, vil det bli satt opp nye kurs i Trondheimsområdet i november/desember i år, og i Rogaland i februar/mars 2013. Kompetanseskolen går over 2+2 hele dager, med noen uker i mellom de to samlingene. Mere info om disse Kompetanseskolene kommer i Columbiegg.

Fôr, vann og slaktetidspunkt
Det blir krav om at fôr og vann ikke skal fjernes fra kyllingen før tidligst 12 timer før forventet slaktetidspunkt.

Dyretetthet og dyrevelferdsprogram
Standard dyretetthet er maksimalt 25 kg/m2 etter det nye regelverket. Produsenter som er tilknyttet et Dyrevelferdsprogram anerkjent av Mattilsynet, kan imidlertid produsere ved en dyretetthet på inntil 36 kg/m2. Som informert om i forrige Columbiegg innebærer deltagelse i Dyrevelferdprogrammet bl.a. ekstern KSL-revisjon minimum hvert tredje år, KSL egenrevisjon hvert år, minimum årlig besøk av helseovervåkningsveterinær og at produsenten deltar i Effektivitetskontrollen.
For å kunne produsere over 33 kg/m2 må bl.a. følgende være oppfylt:

 • Kunne framvise teknisk dokumentasjon over bygning og utstyr:
  - Plan over huset med størrelsen på arealer som dyrene bruker.
  - Ventilasjon og evt kjøle- og varmesystemer, herunder hvor de er plassert i huset, ventilasjonsplan med tekniske opplysninger om luftstrømmer, lufthastighet, temperatur og andre luftkvalitetsparametre.
  - Fôrings- og vanningssystemer og plassering av disse.
  - Alarmsystemer og backup-systemer som varsler svikt.

Denne dokumentasjonen skal holdes oppdatert og være tilgjengelig for Mattilsynet på forespørsel. Man skal også kunne dokumentere teknisk inspeksjon av ventilasjons – og alarmanlegg (eks. alarmsjekk).

 • Ventilasjonsanlegg (inkl varmeanlegg og evt. kjøleanlegg) skal sikre at:
  - Ammoniakk-konsentrasjonen ikke overstiger 20 ppm og karbondioksid-konsentrasjonen ikke overstiger 3000 ppm målt i kyllingens hodehøyde.
  - Temperatur i dyrerom ikke overstiger utetemperatur med mer enn 3oC når utetemperaturen er over 30o i skyggen.
  - Gjennomsnittlig relativt luftfuktighet i dyrerommet gjennom 48 timer ikke overstiger 70 % når utetemperaturen er under 10oC.
 • Dokumentasjon som følger flokken til slakteriet skal inneholde opplysninger om både daglig dødelighet og akkumulert dødelighet gjennom innsettet. Hvis dødeligheten eller funn på slakteriet tyder på dårlig dyrevelferd kan produsenten pålegges av Mattilsynet å gjøre nødvendige tiltak.

Trappestegsmodell basert på tråputeresultater
Tråputepoeng står sentralt i det nye regelverket, som et mål på hvor godt miljø man evner å skape for dyra. Det er tråputepoengene som avgjør hvor høy dyretetthet man kan ha i intervallet mellom 25 kg/m2 og 36 kg/m2.

I dag blir 100 føtter bedømt på slakteriet, og hver gitt 0, 1 eller 2 poeng. Laveste (beste) totalsum er dermed 0, høyeste (dårligste) er 200. Dyrevelferdsprogrammet definerer tre tråpute-klasser: A (0-80 poeng), B (81-120 poeng) og C (121-200 poeng). Hvilken klasse innsettet havner i er avgjørende for dyretettheten i det påfølgende innsettet. Man kan rykke både opp og ned i tillatt dyretetthet.

Mattilsynet foreslår at produsenter som for første gang forplikter seg til å være tilknyttet Dyrevelferdsprogrammet, kan starte på 34 kg/m2 (dagens grense). Dersom man er eksisterende produsent og kan dokumentere at de tre siste innsettene har vært i tråputeklasse A, kan man imidlertid øke fra 34 til 36 kg/m2 fra første innsett etter at regelverket trer i kraft. Nye produsenter som starter på 34 kg/m2 må ha 3 A-innsett på rad før de kan øke til 36 kg/m2.

For å kunne forbli på 36 kg/m2 må man holde seg i A-klassen. Får man et B-innsett må man i påfølgende innsett redusere tettheten med 2 kg/m2. Unntaket er om du har hatt fire A-innsett på rad, da ses B-innsettet som et unntak som ikke får konsekvenser for dyretettheten i påfølgende innsett. Neste B-innsett vil imidlertid gi reduksjon med 2 kg/m2, dersom man i mellomtiden ikke har hatt 4 nye A-innsett på rad. Et C-innsett ses mer alvorlig på, og vil gi reduksjon på 3 kg/m2, uansett forhistorie.

Faller man nedover i ”tråputetrappa” er trøsten at man kan gå opp igjen. Ligger man mellom 25 og 33 kg/m2 vil det å levere et A-innsett tillate en økning i påfølgende innsett med 2 kg/m2. Dette gjelder t.o.m. 33 kg/m2. For å øke fra 33 kg/m2 til 35 kg/m2 må man ha hatt to A-innsett på rad. Og for å øke den siste kiloen opp til 36 kg/m2 må man ha hatt tre A-innsett på rad.

Av og til kan dårlig tråputescore skyldes forhold utenfor produsentens kontroll. Det åpnes derfor for at Mattilsynet etter søknad fra produsent kan fatte vedtak om at oppnådd tråputenivå ikke skal medføre nedsatt dyretetthet i det påfølgende innsettet. Et eksempel er vannlekkasje. Forutsetningen for at en vannlekkasje kan regnes som utenfor produsentens kontroll er at den var et uhell og ikke oppsto som følge av for eksempel dårlig vedlikehold. Leveranse av dårlig fôr som fører til vått strø er et annet eksempel. Mattilsynet mener imidlertid at et slikt forhold i utgangspunktet vil være å anse som et privatrettslig forhold mellom produsent og fôrleverandør.

Hva kan jeg som produsent gjøre for å forberede meg på det nye regelverket?
Ventilasjon står sentralt i det nye regelverket – her kan det lønne seg å ta en gjennomgang:

 • Har jeg nødvendig teknisk dokumentasjon på plass?
 • Har jeg tilstrekkelig ventilasjonskapasitet til å klare kravene til fuktighet og gasskonsentrasjoner? Også hvis jeg øker fra 34 til 36 kg/m2?
 • Hvis ikke: Kan noe gjøres for å oppgradere ventilasjonsanlegget mitt? Kan innstillinger, kjøring og vedlikehold av anlegget bli bedre? Leverandører av ventilasjonsanlegget er ekspertene her – bruk dem!

Gode og stabile tråputeresultater er nøkkelen til å kunne produsere ved de høyeste tetthetene. Tråputepoeng henger sammen med evnen til å fjerne fuktighet fra huset – ved å ventilere riktig og tilstrekkelig. Men ta en kritisk gjennomgang også av andre forhold av betydning. Er det vannsøl? Er det kaldras eller utette porter? Kan jeg gjøre noe for at strøet blir bedre bearbeidet?

Og sist men ikke minst – still krav til og vær i dialog med fôrleverandøren. Med det nye regelverket blir ikke bare tilvekst og fôrutnyttelse viktig når vi måler leverandørene opp mot hverandre. Å levere et fôr som bidrar til et godt strø blir viktigere enn noen gang!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser