Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Fjørfe / Nytt regelverk slaktekylling

Nytt regelverk slaktekylling

Her kommer informasjon rundt det nye regelverket for slaktekylling som er på trappene.

Mange kjenner kanskje til de store endringer som har skjedd på verpehønssida som følge av implementering av ”verpehønsdirektivet” (EUs rådsdirektiv 1999/74/EF). Tradisjonelle (nakne) nettingbur er ikke lenger lov, nå holdes verpehønene i innredde/miljøberikede bur eller i frittgående systemer. Nå er det slaktekyllingens tur. EUs rådsdirektiv 2007/43/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av slaktekylling (”Slaktekyllingdirektivet”) skal også implementeres i Forskrift om hold av høns og kalkun. Det nye regelverket er på høring nå og ventes og tre i kraft 1.juli 2013.

Hva er nytt?
I utgangspunktet er maksimal dyretetthet i det nye regelverket 25 kg/m2. Da dette ville ha fått store økonomiske konsekvenser for næringa, har fjørfebransjen fått gjennomslag for at det på visse betingelser kan tillates større tetthet.

Dyrevelferdsprogram
Slaktekyllingprodusenter som deltar i et Dyrevelferdsprogram kan tillates å produsere med inntil 36 kg kylling/m2. Dyrevelferdsprogrammet er felles for bransjen og gjelder både Norturas slakterier og slakterier tilknyttet Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. I korte trekk innebærer Dyrevelferdsprogrammet at man skal kunne dokumentere god produksjonspraksis, god dyrehelse og god dyrevelferd:

  • Produsenten skal ha en helseovervåkningsavtale med veterinær og veterinæren skal gjennomføre minst ett årlig besøk i huset.
  • Alle produsenter i programmet må delta enten i Norturas Slaktekyllingkontroll eller i KLFs Effektivitetskontroll.
  • Produsenter som vil produsere med tettheter over 33 kg/m2 må bl.a. dokumentere tilstrekkelig ventilasjonskapasitet. Mer om dette i neste Columbiegg.

Tråputeresultater blir en sentral parameter. Gode resultater gir grunnlag for økning i tetthet inntil 36 kg/m2. Ved dårlige tråputeresultater må man produsere ved lavere tetthet ved neste innsett. Mer om denne ”tråpute-trappa” i et senere Columbiegg. KSL-revisjoner blir sentralt i Dyrevelferdsprogrammet (se under).

KSL-revisjoner
For å dokumentere overfor myndighetene at forskriften og bestemmelsene i dyrevelferdsprogrammet følges, blir KSL-revisjonene sentrale. Det er her to krav:

  1. KSL Egenrevisjon skal gjennomføres årlig. Dette kan gjøres elektronisk på Matmerk sine hjemmesider: http://www.matmerk.no/ksl/
  2. Ekstern KSL-revisjon (besøk av KSL-revisor) skal gjennomføres minimum hvert tredje år.

Syv KSL-revisorer geografisk spredt over hele landet har fått spesialopplæring i revisjon etter det nye regelverket. Deres revisjoner skal fungere som næringas garanti for produsentenes regelverksetterlevelse. KSL-revisorene vil som tidligere revidere hele gården under ett, men skal altså ha et spesielt blikk for bestemmelsene i det nye regelverket for slaktekylling.

Med om lag 600 slaktekyllingprodusenter totalt i Norge, og krav om revisjon hvert tredje år, legges det opp til at 200 produsenter får besøk av KSL-revisor hvert år. For å være i forkant vil de første 200 produsentene bli revidert nå i 2012. Innen 31.12.2014 vil alle kyllingprodusentene være revidert etter det nye regelverket.

Hva betyr dette for meg som produsent?
For at du etter 1.7.2013 skal kunne fortsette å produsere ved dagens tetthet på 34 kg/m2, og gjerne også øke ytterligere til 36 kg/m2, må du som kyllingprodusent kunne vise at du ”har alt på stell”. Dette gjelder både i forhold til dokumentasjon, men også den praktiske produksjonen i forhold til å skape et godt miljø for kyllingen i huset.

Siden mange allerede nå i høst vil få KSL-revisjoner med særlig fokus på kyllingproduksjonen, anbefales det å være oppdatert på KSL-standarden for fjørfe, som består av sjekkliste
http://www.matmerk.no/media/cms_page_media/91/9_sjekkliste_bm_20110712_ok_web.pdf og tilhørende veileder http://www.matmerk.no/media/cms_page_media/91/9_veileder_bm_20110805_ok_web.pdf

For å kunne produsere med høyere tetthet er det altså krav om en fersk KSL-revisjon (minimum hvert tredje år) uten åpne avvik. Det vil si at det langt fra er noen krise om du får avvik under KSL-revisjonen, du må bare sørge for å lukke de innen fristen. Mer informasjon om detaljene i det nye regelverket følger i neste Columbiegg!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser