KSL - Kvalitetssystem i landbruket

KSL er bondens styringssystem for å oppnå bedre økonomi på egen gård, samt dokumentere produksjonen overfor markedet.

KSL grunnleggende profil er at produktene skal:

  • Være frie for skadelige rester av medisiner, plantevernmidler og andre fremmedstoffer.
  • Være smittefrie.
  • Ha riktig utseende, smak og bruksegenskaper.
  • Være produsert med god dyrevelferd.
  • Være produsert på en miljøvennlig måte.

KSL har ett sett av minimumskrav for de enkelte produksjoner som må oppfylles. I tillegg kan også varemottagerne stille egne kvalitetskrav. Krav til gården

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) deltar i faggruppe for husdyr. For flere opplysninger se Matmerks nettsted.
Følgende KLF-bedrifter er tilsluttet KSL:
Fatland Jæren AS 
Fatland Oslo AS 
Fatland Ølen AS 
Furuseth AS 
Horns Slakteri AS 
Midt-Norge Slakteri AS 
Mobilslakt AS 
Ole Ringdal AS  
Røros Slakteri AS 
Slakthuset Eidsmo Dullum AS 
Revisorer i privat kjøttbransje

Kontakt

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser