Du er her: Forsiden / Om KLF

Om KLF

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. KLF ble stiftet i 1910. Våren 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon - KLF.

Medlemmene
Organisasjonen har 141 medlemsbedrifter fordelt på 149 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet i rundt 100 kommuner og har om lag 4100 årsverk med en omsetning på til sammen rundt 21 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri,importbedrifter, småskalabedrifter og kjøttforretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 2-3 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedriftene med flere hundre ansatte. KLFs medlemsbedrifter har ca. 58 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt, mens vi har ca. 40 prosent markedsandel i fjørfekjøttmarkedet. For egg er andelen på ca 36 prosent (sluttmarked = dagligvarehandel og storhusholdning). Innenfor rødt kjøtt står KLFs medlemmer for ca 28 prosent av den totale slaktemengden i Norge, mens andelen for slakt av fjørfe er på ca 26 prosent.

Mange av KLFs medlemmer er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom NHO Mat og Landbruk. Om lag 5 000 norske bønder leverer slakt fast til KLFs medlemsbedrifter, og i tillegg leverer ca 10 000 bønder delvis sine slakt til våre medlemsbedrifter.

KLF har tre hovedsatsingsområder:
Politikk,mattrygghet og kommersiell virksomhet

Politikk

  • KLF arbeider for å sikre medlemsbedriftene politiske og juridiske rammevilkår som sikrer dem konkurranselikhet med andre aktører, nasjonalt og internasjonalt.
  • KLF arbeider for at den til en hver tid førte politikk skal gi mulighet til å bedre konkurransekraften til medlemsbedriftene, både i forhold til nasjonale og internasjonale konkurrenter.

Mattrygghet

  • KLF arbeider både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til økt mattrygghet.
  • KLF arbeider både nasjonalt og internasjonalt for å balansere ut et regelverk for matproduksjon som også ivaretar medlemsbedriftenes interesser.

Kommersiell virksomhet
KLF tilbyr en rekke tjenester og produkter til våre medlemsbedrifter:

  • Kompetanseheving blant våre medlemmer gjennom rådgivning, kurs- og utdanningstilbud og andre fagbaserte tiltak. Viktige områder er mattrygghet/hygiene, internasjonalisering, strategi, ledelse, krise- og risikokommunikasjon.
  • Bedriftstilpasset opplæring og/eller gjennomgang i forhold til temaer som HACCP, regelverk osv.
  • Dataløsninger for sporing
  • Div. produkter

KLF er medlem i Liason Centre for the Meat Processing Industry in the EU – CLITRAVI, European Livestock and Meat Trading Union – UECBV.

Datterselskap:

  • KLF Media AS gir ut fagbladet Kjøttbransjen ti ganger i året med et opplag på 3000. Kjøttbransjen er regnet som ”fagbladet” innen norsk kjøttbransje.
  • ScanPig er et datterselskap eid av KLF som hovedaksjonær med Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS som øvrige aksjonærer. ScanPig AS har ansvar for det faglige og utøvende arbeidet mot svineprodusenter og slakteri på privat side. I 2005 startet den første avlsbesetningen basert på hampshire-gris fra Sverige.

KLF har ni ansatte. Administrerende direktør er Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Vår postadresse:
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Østensjøveien 39/41, N-0667 Oslo

Besøksadresse:
Østensjøveien 39/41, 4 etasje, Tlf: 23 24 44 70

E-post: klf@kjottbransjen.no

Kontakt

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Randi Spidsberg

Randi Spidsberg

Kontorsjef

Tlf: 416 46 027

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser