Du er her: Forsiden / Om KLF / Eierskap

Eierskap

KLF har betydelige eierinteresser i flere selskap selskap knyttet til kjøtt- og fjørfebransjen. Gjennom eierskapene bidrar KLF til strategiske tilpasninger som er hensiktsmessige for medlemmene.

Norsk Protein – et godt samarbeidsprosjekt med Nortura

For to tiår siden etablerte Nortura og KLF, Norsk Protein som et felles selskap for håndtering av slakterienes proteinråstoff.

Animalia AS - FoU innen kjøtt- og eggproduksjon

Animalia AS er en nøytral bransjeaktør som tilbyr kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller, dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, FoU-prosjekter, e-læring og kursvirksomhet og kommunikasjon.

ScanPig AS – utfordrer på smak og produsentøkonomi

Salget av Hampshiresemin øker jevnt og ligger per juni 2018 på rundt 15 prosent av seminsalget fra Norsvin. Opp imot annen hver gris som leveres til slakterier tilknyttet KLF er altså en hampshirekryssing.

Swaziland Meat Industries ltd - rettferdig handel

Etter at KLF i 2006 så at det var behov for å gjøre grep for sikre at de private kjøttbedriftene ikke ble satt på sidelinje når det gjaldt tilgang på kjøtt fra Afrika, tok KLF initiativ til dette samarbeidet.

Landbrukets Dataflyt SA - Bondens digitale veinett

Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. 

Klimasmart Landbruk - redusert klimaavtrykk

Prosjektet «Klimasmart Landbruk» har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser