Du er her: Forsiden / Om KLF / Eierskap / Animalia AS - FoU innen kjøtt- og eggproduksjon

Animalia AS - FoU innen kjøtt- og eggproduksjon

Animalia AS er en nøytral bransjeaktør som tilbyr kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller, dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, FoU-prosjekter, e-læring og kursvirksomhet og kommunikasjon.

Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester. Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter.

1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut fra Nortura SA i et eget aksjeselskap. Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF).
Eierskapet fordeler seg med 66% til Nortura SA og 34% til KLF. Animalia AS styre består av seks aksjonærvalgte styremedlemmer og to ansattrepresentanter.

Les mer på Animalias nettsider.

Se finansiell info på proff.no.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser