Du er her: Forsiden / Om KLF / Eierskap / Klimasmart Landbruk - redusert klimaavtrykk

Klimasmart Landbruk - redusert klimaavtrykk

Prosjektet «Klimasmart Landbruk» har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA. Et samvirke som i dag eies Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk» vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap i næringen.

Les mer på Klimasmarts nettsider.

Se finansiell info på proff.no.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser