Du er her: Forsiden / Om KLF / Eierskap / Norsk Protein – et godt samarbeidsprosjekt med Nortura

Norsk Protein – et godt samarbeidsprosjekt med Nortura

For to tiår siden etablerte Nortura og KLF, Norsk Protein som et felles selskap for håndtering av slakterienes proteinråstoff.

Norsk Protein tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett. Denne produksjonsprosessen av proteinråstoffer til husdyrfôr og risikoråstoff til kjøttbeinmel og fett, er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 for alle avdelingene. Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen. 

Den 30. juni 2016 undertegnet Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund en avtale med Daka Denmark om at de kunne å ta over 10 prosent av aksjene i Norsk Protein AS. Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA Group med en eierandel på 51 prosent. De resterende aksjene eies av dansk kjøttindustri og da spesielt Danish Crown. SARIA Group er en at de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra europeiske kjøttindustri.

Les mer på Norsk Proteins nettsider.

Se finansiell info på proff.no.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser