Du er her: Forsiden / Om KLF / Eierskap / Swaziland Meat Industries ltd - rettferdig handel

Swaziland Meat Industries ltd - rettferdig handel

Etter at KLF i 2006 så at det var behov for å gjøre grep for sikre at de private kjøttbedriftene ikke ble satt på sidelinje når det gjaldt tilgang på kjøtt fra Afrika, tok KLF initiativ til dette samarbeidet.

Da den første containeren med kjøtt ankom Norge i september 2009, var en viktig milepæl nådd. Slakteriet var blitt godkjent for salg til Europa.

Stortinget åpnet for en import på 500 tonn storfekjøtt årlig fra Swaziland, og Norsk Kjøtthandel stod for import og salg av kjøttet. Et Norad-finasiert prosjekt fra 2009 til 2012 hjalp KLF i arbeidet med å kvalitetssikre produksjonen i alle ledd, fra bonde til utskiping til Norge. Med årlige EU-kontroller, der det er en risiko for at det avdekkes feil eller mangler, som igjen kan medfører eksportstans, er kritisk viktig å unngå. EU-kravene for å tillatte eksport blir stadig strengere, både for bedriftene og myndighetene i Swaziland.

KLF fikk i 2014 innvilget et nytt Norad-prosjekt for videreføring av utviklingen av verdikjeden rundt slakteriet i Swaziland. I perioden er det på bakgrunn av dette jobbet med å øke produksjonen med tanke på salg i Swaziland, samt å sørge for at tilsyn og myndigheter følger opp på en slik måte at slakteriet også i fremtiden består inspeksjoner fra EU, med tanke på eksport til Europa.

Les mer på Swaziland Meat Industries nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser