Du er her: Forsiden / Om KLF / Høring

Høring

Når nye lover og forskrifter skal vedtas eller eksisterende lover og forskrifter skal endres sendes disse ut på høring i forkant av vedtaksprosessen. Dette gjøres for å innhente synspunkter fra berørte organisasjoner.

Innenfor mat- og landbruksområdet, også i utvidet forstand, er KLF en høringspart, og får tilsendt høringsbrev fra de ulike høringsinstansene. På denne siden finner du oversikt over KLFs seneste høringssvar. Disse kommer til etter innspill fra medlemsbedriftene våre, og godkjennes normalt av KLFs styre.

KLFs høringsuttalelse konsesjonsgrenser

Landbruks- og matdepartementet sendte i desember 2018 ut forslag til endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. KLF har oversendt styrebehandlet høringsuttalelse.

Høring - krav for offentlige innkjøp

I november sendte Helsedirektoratet ut på høring forslag til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor. KLF har sendt over innspill.

Høring - makt, mat og dagligvarer

KLF var 19. april i høring hos næringskomiteen for å gi sine innspill til Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Høring – Etableringshindringer

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut høring på rapporter om etableringshindringer i dagligvarebransjen, utarbeidet av Oslo Economics. KLF har sendt over sine synspunkter.

Høringsuttalelse på adm. tollnedsettelse

Landbruks- og matdepartementet sendte i oktober i 2017 ut forslag til endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. KLF har skrevet og oversendt høringsuttalelse.

Høringssvar på ny erstatningsforskrift

Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon ut på høring tidligere i år. Nortura og KLF har sammen skrevet og oversendt høringssvar.

Høringssvar – søndagsåpne butikker

Regjeringen foreslår å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på søndager. KLF har sendt over sine synspunkter til Kulturdepartementet.

Ulike markeder for sau og lam

Landbruksdirektoratet sendte 5. januar ut høring på foreslåtte endringer i hva som skal regnes som reguleringsvare som følge av at sau/lam ble tatt inn i volummodellen fra 01.07.2013.

Nei til religiøs tollkvote på kjøtt

Landbruks- og matdepartementet forslår å åpne for tollkvote og nedsatt tollsats for import av kjøtt som er slaktet på måter som ikke er tillatt i Norge.

Høring om statsbudsjettet 2015

Mandag 3. november var KLF hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. KLF fremhever spesielt kjøttkontrollgebyret, satsing på MRSA og antibiotikaresistens og endring av grensen for mva-registrering som viktige punkter.

Kontakt

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser