Du er her: Forsiden / Om KLF / Høring

Høring

Når nye lover og forskrifter skal vedtas eller eksisterende lover og forskrifter skal endres sendes disse ut på høring i forkant av vedtaksprosessen. Dette gjøres for å innhente synspunkter fra berørte organisasjoner.

Innenfor mat- og landbruksområdet, også i utvidet forstand, er KLF en høringspart, og får tilsendt høringsbrev fra de ulike høringsinstansene. På denne siden finner du oversikt over KLFs seneste høringssvar. Disse kommer til etter innspill fra medlemsbedriftene våre, og godkjennes normalt av KLFs styre.

Høringssvar fra KLF - konsesjonsgrenser

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen er ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Melding om høring - animaliehygieneforskriften

Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til endring av animaliehygieneforskriften. Endringen er allerede vedtatt i EU. Av denne grunn er det ikke lenger mulig å kunne påvirke teksten. I slike tilfeller gjennomføres høringer hovedsakelig av informasjonshensyn.

Høringssvar - endring av matloven

Omorganisering av Mattilsynet krever endring av Matloven. Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., er derfor ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Høringssvar – flytting av sau i Aust-Agder

Mattilsynet ønsker å endre og utvide «Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland». Målet er å bekjempe fotråte på sau i Agder.

Høringssvar - animaliehygiene

Endringer i Animaliehygieneforskriften (H2) har vært ute på høring med frist for tilbakemeldinger 24. august. KLF har sendt over sine synspunkter til Mattilsynet.

Høringssvar - lov om god handelsskikk

Dagligvarelovutvalgets innstilling, NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”, er ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Høringssvar - til fremlagt forskriftsendring

Forskriftendringer som følge av overgang til volumbasert markedsregulering for lam og egg er nå lagt frem. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Høringssvar - Omsetningsrådets myndighet for markedsregulering

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er lite tilfreds med Landbruks- og matdepartementets endringsforslag i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer.

Stortingshøring - Landbruks- og matmeldingen

Fredag 6. januar var KLF invitert på høring i Stortingets næringskomité for å kommentere på meldingen som kom like før jul. Viktige tema KLF belyste var maktfordeling, prioriteringer og virkemidlene som er diskutert i meldingen.

Høringssvar - Matkjedeutvalget

KLFs innspill til utvalget er nå oversendt Landbruks- og matdepartementet. Vi mener at utvalget har gjort mye bra, men fokuset på verdikjeden for mat har blitt borte på veien.

Kontakt

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser