Du er her: Forsiden / Om KLF / Medlemskap og kontingent / Kontingent og serviceavgift KLF og KLF Servicekontor

Kontingent og serviceavgift KLF og KLF Servicekontor

Kontingent fastsettes for 2. halvår 2019 til 1. halvår 2021. Satsene justeres ikke i landsmøteperioden.

Medlemsbetalingen er delt i to; KLF-kontingent og KLF Servicekontor-avgift.
Sistnevnte kommer med merverdiavgift. Medlemmene må betale begge deler.

Antall
ansatte
KLF KLF Servicekontor KLF Servicekontor - kr per mill
 i omsetning
Stemmerett
 KLF og KLF Servicekontor
Sum
1 - 15 6 000 2 500 40 1 stemme 8 500
 + 40 kr per mill i omsetning
16 - 30 8 000 8 000 30 2 stemmer 16 000
 + 30 kr per mill i omsetning
31 og mer 12 000 12 000 20 3 stemmer 24 000
 + 20 kr per mill i omsetning

Kontingenten baserer seg på vedtak fra KLF sitt landsmøte 6. juni 2019 (Samme sats siden 2013).

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser