Du er her: Forsiden / Om KLF / Organisasjon / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Her ser du KLFs deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg.

skillelinje

Animalia

Bransjestyret
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder
Fredrik Strømmen
Harald Furuseth
Ståle Gausen, 1. vara

Dyrehelseportalen
Ida Mathisen

Ernæringsgruppe
Mette Juberg

Helsetjenesten for sau
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, arbeidsutvalg
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetjenesten for svin, arbeidsutvalget
Karl Kristian Kongsted, medlem
Ida Mathisen, vara

Helsetjenesten for svin, samarbeidsrådet
Ida Mathisen
Karl Kristian Kongsted, vara

InGris, samarbeidsrådet
Karl Kristian Kongsted

Klassifiseringsutvalget - fagutvalg for klassifisering av slakt
Harald Furuseth
Audun Stople

Klimasmart Landbruk - Kommunikasjonsutvalg
Svein-Erik Eide

Kontrollutvalget, import, fjørfe
Ida Mathisen
Cecilia Larsson, 1. vara

Koorimp, styringsgruppa
Ida Mathisen

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Storfekjøttkontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

skillelinje

NGS - Norsk Sau og Geit

Avlsregion for sau
Roger Karlsen, avlsregion nord
Hilde K. Håland, avlsregion vest
Helge Olaf Aas, avlsregion øst

NSGSs fagråd for sau
Hilde K. Håland

skillelinje

KSL - Kvalitetssystem i landbruket

Faggruppe husdyr
Ida Mathisen

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Mat og Drikke, matpolitisk utvalg
Ida Mathisen

NHO Mat og Drikke, næringspolitisk utvalg
Bjørn-Ole Juul-Hansen

skillelinje

Andre råd og utvalg

Clitravi
Mette Juberg
Ida Mathisen, vara

Debio, styret
Ernst Ole Ruch, medlem

Formeringsbesetningsgruppa
Ottar Weel
Ole Bjarne Enger

Fjørforsk, styringgruppe
Marlene Furnes Bagley

Landbrukets dataflyt
Bjørn-Ole Juul-Hansen (generalforsamling)
Endre Myhr (brukerråd og valgkomite)
Roar Malmin (vara - styret)

Driftskredittordningen
Bjørn-Ole Juul-Hansen
Karin Aamodt (brukergruppe DIDRIK)

Næringens beredskapsutvalg
Ida Mathisen, medlem

Omsetningsrådet
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Referansegruppe for hanngrisforskning
Karl Kristian Kongsted, medlem

Referansegruppe for strategi for økologisk jordbruk
Ernst Ole Ruch

Tyr, avlsråd
Siv Undem

UECBV
Ida Mathisen

Oppdatert 15. november 2018

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser