Du er her: Forsiden / Om KLF / Organisasjon / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Her ser du KLFs deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg.

skillelinje

Animalia

Styret
Fredrik Strømmen, nestleder
Bjørn-Ole Juul-Hansen, medlem
Christoffer Furuseth, medlem
Hilde S Talseth, 1. vara

Dyrehelseportalen, styringsgruppe
Ida Mathisen

Ernæringsgruppe
Mette Juberg

Helsetjenesten for sau, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, arbeidsutvalg
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetjenesten for svin, arbeidsutvalget
Karl Kristian Kongsted, medlem
Ida Mathisen, vara

Helsetjenesten for svin, samarbeidsrådet
Ida Mathisen
Karl Kristian Kongsted, vara

InGris, samarbeidsrådet
Karl Kristian Kongsted

Klassifiseringsutvalget - fagutvalg for klassifisering av slakt
Harald Furuseth
Audun Stople

Kontrollutvalget, import, fjørfe, arbeidsutvalg
Ida Mathisen
Cecilia Larsson, 1. vara

Koorimp, styringsgruppa
Ida Mathisen

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Storfekjøttkontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

skillelinje

NGS - Norsk Sau og Geit

Avlsregion for sau
Roger Karlsen, avlsregion nord
Hilde K. Håland, avlsregion vest
Helge Olaf Aas, avlsregion øst

NSGSs fagråd for sau
Hilde K. Håland

skillelinje

KSL - Kvalitetssystem i landbruket

Faggruppe husdyr
Ida Mathisen

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Mat og Drikke, matpolitisk utvalg
Ida Mathisen

NHO Mat og Drikke, næringspolitisk utvalg
Bjørn-Ole Juul-Hansen

skillelinje

Matprat

Bransjestyre for Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder
Fredrik Strømmen
Daniel Slakter
Ståle Gausen, 1. vara

skillelinje

Norsk Protein

Norsk Protein
Harald Furuseth, styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styremedlem
Rune Dullum, vara

skillelinje

Andre råd og utvalg

Bransjestandard Klima - arbeidsgruppe
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Debio, styret
Trude Viola Antonsen

Driftskredittordningen
Bjørn-Ole Juul-Hansen
Karin Aamodt (brukergruppe DIDRIK)

Fjørforsk, styringgruppe
Christin Bjønness

Klimasmart Landbruk
Bjørn-Ole Juul-Hansen (Styret)
Svein-Erik Eide (Kommunikasjonsutvalg)

Krokrådet
Audun Stople
Endre Myhr

Landbrukets Dataflyt SA
Roar Malmin styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen (generalforsamling og valgkomite)
Endre Myhr (brukerråd)

Nasjonal dyrehelsestrategi
Ida Mathisen, styringsgruppe

Norsvin, formeringsbesetningsgruppa
Ottar Weel
Harald Gropen

Offentlig Privat Samarbeid, toppledergruppe
Bjørn-Ole Juul-Hansen, medlem

Omsetningsrådet
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Referansegruppe for strategi for økologisk jordbruk
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Rådet for førtidsslakting - egg
Erik Nielsen
Endre Myhr

Tyr, avlsråd
Siv Undem

Økologisk dialogforum
Trude Viola Antonsen

Årets ammekuprodusent, arbeidsgruppe
Ida Mathisen

skillelinje

Internasjonalt

Clitravi
Generalforsamlingen: Bjørn-Ole Juul-Hansen

Faggruppe:
Mette Juberg
Ida Mathisen, vara

UECBV
Generalforsamlingen:
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Faggruppe:
Ida Mathisen

skillelinje

ScanPig AS
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder
Ståle Gausen, nestleder
Erik Bentzen, vara
Harald Furuseth, medlem
Terje Wester, medlem
Aksel Dønnum Jensen, vara

KLF Media AS
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder
Svein-Erik Eide, medlem

Oppdatert 11. september 2019

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser