Du er her: Forsiden / ScanPig / Aktuelt / Hampshire-jubileum på Årnes

Hampshire-jubileum på Årnes

Fra null til hundre på 120 dager! Vi snakker ikke om farten til et motordrevet kjøretøy, men om tilveksten i kilo på Hampshire-rånene til Kjell og Berit Bjørneng på Årnes.

I månedsskiftet august/september er det nøyaktig 10 år siden ekteparet Bjørneng fikk på plass de 30 første årspurkene av Hampshirerasen i grisehuset på Bergan gård. Purkene kom fra Finland og Hampshire-prosjektet var av pioner-sorten. I ettertid må det sies å ha vært en ubetinget suksess.

Så vellykket har satsingen vært at Kjell Bjørneng nå er i ferd med å sluttføre en omfattende utbygging på gården. Oppunder jul står nemlig et nytt grisehus ferdig. Utbyggingen har kostet rundt åtte millioner kroner og grisene til ekteparet Bjørneng får 1000 kvadratmeter mer boltreplass. Det betyr i praksis at produksjonen blir fordoblet. Fra rundt 80 kull i dag, til mellom 160 og 170 kull når det nye bygget står ferdig.

50 ÅRSPURKER
– Vi har drevet med basis i rundt 30 årspurker. Nå vil vi utvide til 50 årspurker. Markedet viser stor interesse for Hampshire-grisen og det er drivkraften. Siden vi startet opp med disse grisene i 2005, har kjøttprosenten gått opp, grisen har fått bedre ben og tilveksten er blitt markant større. Alt dette gir oss god tro på framtiden, sier Kjell Bjørneng.

At ekteparet Bjørneng fikk oppgaven med å være besetning for Hampshire-griser, den nye tredjerasen på svin, var nokså tilfeldig. De har i alle år levert slaktegris til Furuseth Slakteri og både beliggenhet, størrelse og historisk god kvalitet på grisen fra denne gården, gjorde at valget falt på ekteparet på Bergan Gård.

TIL NORSVIN
– For oss har det vært viktig å levere førsteklasses råner. Vi selger en betydelig del av disse til Norsvin med tanke på sæd-produksjon (semin) og etterspørselen har de siste par årene vist en stigende kurve. Våre dyr vil få avleggere over hele landet. Ja, vi blir faktisk landsdekkende på gris, smiler Bjørneng mens han viser oss rundt i grisehuset. Når det gjelder slaktegris er Furuseth avtager av disse og det dreier seg om 400 gris på årsbasis. Denne produksjonen vil også øke når Bjørneng er på plass i nytt bygg.

GOD TILVEKST
Årnes-produsenten er stolt over å være en viktig brikke i et nordisk samarbeid om ny tredjerase på privat side her i landet. Fra Finland kom purkene, mens seminen ble hentet fra Sverige. Resultatet blir en norsk Hampshirevariant
med mange fortrinn.

– Tilveksten på Hampshire-grisen er god og fôrforbruket likeså. En daglig tilvekst på nærmere 1000 gram må sies å være meget akseptabelt. Vi snakker om 120 dager for å oppnå en levendevekt på 100 kilo. Vi snakker dessuten om det «svakeste» fôret, så er det opplagt mye positiv genetikk i disse grisene, fastslår Bjørneng.

SYKDOMSFRITT
Hans besetning er en såkalt SPS-besetning.  Det vil si at den er dokumentert fri for alt av sykdommer. Siden satsingen på Hampshire startet for 10 år siden, har han praktisk talt ikke hatt sykdom i grisefjøset av noe slag. Det var med bistand fra Swedish Meats at Hampshire-rasen kom på plass i private svinebesetninger som tredjerase. Hampshiregrisen utmerker seg med svært godt gemytt, god kjøttkvalitet samt gunstig fordeling av stykningsdeler som for eksempel store skinker og store koteletter.

62 PROSENT
– Vi kan vel grovt sett si at kjøttprosenten i den renrasede Hampshire-griser er to prosent høyere, sammenlignet med den tradisjonelle norske grisen. Det vil si i gjennomsnitt 62 prosent. Det er mindre spekk på denne grisen. Rundt regnet ni millimeter på det jeg vil kalle en gjennomsnittsgris på 100 kilo. Når det gjelder den krysning som er aktuell i Norge nå, oppnår den 0,7 prosentenheter høyere klassing enn den tradisjonelle norske grisen. Både for bonden og for slakteriene bør dette vektlegges i forhold til det totale regnskap. Forbrukertester viser også at den jevne forbruker foretrekker produkter av Hampshire-gris, bl.a. fordi kjøttet framstår som spesielt mørt, forteller
spesialveterinær i KLF og daglig leder i Scan Pig, Karl Kristian Kongsted.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser