Du er her: Forsiden / Tilbud / Rådgivning / Ekstern drivkraft - prosessbistand

Ekstern drivkraft - prosessbistand

KLF/KS tilbyr bistand ved behov for drivkraft for å få økt bedriftens gjennomføringsevne, mer faglig struktur og involvering av nøkkelpersoner, ulike utviklings- og planleggingsutfordringer, gjennomført internt evt. sammen med potensielle samarbeidsparter.

Det er bedriftsrådgiver og utviklingslos Astrid Nørsterud, Brander AS, som står ansvarlig for KLFs tjenester på dette området.

Brander bidrar til nye løsninger på bedriftens utfordringer, økt klarhet i strategi og bedre gjennomføringsevne. Gjennom en spennende og avklarende prosess, settes bedriften og dens nøkkelpersoner i sentrum, og gis et løft som skaper langsiktig merverdi og bedret inntjening.

Bedriften og Brander planlegger arbeidet sammen, oppdragseier utøver ledelse og står for konklusjonene. Brander driver selve arbeidsprosessen, benytter teamcoaching, utfordrer når nødvendig og forankrer en felles forståelse. Det bistås også med oppfølging av framdrift over tid, individuell coaching eller involveringsmetodikk rundt faglige bidrag.

Vi tilbyr tre hovedtyper:

XpressRåd  - Når det raskt trengs

 • Strategiavklaring
 • Prosjektplanlegging
 • Dokumentskisse for finansiering
 • Søknadsgrunnlag
 • Samarbeidsgrunnlag, evt. avtale

Merkevarebygging ved:

 • Unike produkter
 • Fokus på identitet, kvalitet og omdømme

VekstNett - når bedriftsledelse trenger et nettverk for:

 • Fokus på vilkår for vekst
 • Støtte til bedriftens framdrift og utvikling
 • Diskusjon om lederroller og fremtidsplaner
 • Fagnettverk som utfordrer, f.eks ved generasjonsskifte
 • Ønsket rådgivningsbistand på deling.

Når det gjelder XpressRåd kan det inngås ulike typer avtaler, basert på fastpris eller timebetaling. Avtale inngås om arbeidsform og inneholder selvsagt konfidensialitet.
Ta kontakt med KLF for videreformidling. KLF samler opp interessenter og bistår til gruppesammensetning, tar hensyn til konkurranseforhold o.l.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser