Du er her: Forsiden / Trygg mat

Trygg mat

Mattilsynet har sjekket merking

Mattilsynet har gjennomført kampanjen Merkesjekken 2014 – Mattilsynet ser på hverdagsmaten. Det overordnede målet er å bevisstgjøre matprodusentenes ansvar for å gi korrekt informasjon om matvarene og dermed sikre at forbrukerne ikke blir villedet av merkingen.

Er det farlig å ta på rå kylling?

- Bakterier, muggsopp og virus er en naturlig del av miljøet, både på kjøkkenet, på jordet og i naturen. Bruk gjerne fingrene på kjøtt, fisk, grønnsaker og bær, men husk god kjøkkenhygiene, sier Benedicte Lund.

Samler kvalitetslederne regionalt

Fra 10. september til 7. oktober blir det kursing av kvalitetslederne til KLFs medlemsbedrifter. Merking står sentralt da regelverket endres i slutten av året

Høringssvar - endring av matloven

Omorganisering av Mattilsynet krever endring av Matloven. Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., er derfor ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Resistente bakterier funnet i fjørfeprodukter

Mattilsynet og Veterinærinstituttet melder at det er påvist E. coli-bakterier resistente mot antibiotika av typen kinoloner i norske fjørfeprodukter.

Slaktehygiene småfe: Bransjen ønsker samarbeid

Norsk kjøttbransje har mottatt rapporten om slaktehygiene småfe som Mattilsynet har offentliggjort i dag. Rapporten konkluderer med at slaktehygienen for småfe fortsatt ikke er god nok i Norge.

Svar fra Mattilsynet - kvernet kjøtt og kjøling

I følge hygienepakka skal kvernet kjøtt kjøles ned og lagres og transporteres ved 2 grader C. KLF har sammen med Nortura og NHO Mat og Landbruk jobbet opp i mot Mattilsynet for å åpne for at kvernet kjøtt kan lagres og transporteres ved samme temperatur som andre lett bedervelige næringsmidler, nemlig 4 grader C.

Mattilsynets anbefalte tiltak mot patogen E.coli hos sau

Vinteren 2006 opplevde Norge et sykdomsutbrudd forårsaket av tarmbakterien E. coli. Årsaken til utbruddet var smitte fra sauekjøtt, brukt til produksjon av morrpølse ved én enkelt bedrift. Sykdomsutbruddet i 2006 skyldtes en E. coli tilhørende VTEC-gruppen.

Mattilsynets avklaring rundt mekanisk utbeinet kjøtt

KLF ba i 2010 om en skriftlig avklaring fra Mattilsynet om hvordan betegnelsen ”mekanisk utbeinet kjøtt” skal tolkes og hvordan produkter inneholdende dette råstoffet som en følge skal merkes. Svaret fra mattilsynet kan du lese her.

Bedre forbrukerinformasjon om produkter som er trukket fra markedet

Mattilsynet ønsker å styrke forbrukerinformasjon om mat og drikke som har blitt trukket fra markedet på grunn av helsefare eller mulig helsefare. Dette skjer etter samme modell som Fødevarestyrelsen i Danmark bruker, men vi skal benytte Matportalen.

Kontakt

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser