12 000 søknader om avlingssvikt

12 000 søknader om avlingssvikt Fylkesmennene her i landet har til nå behandlet mer enn 1700 søknader om avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren. I alt har de fått 7800 søknader, men tallet… Les mer

12 000 søknader om avlingssvikt

Fylkesmennene her i landet har til nå behandlet mer enn 1700 søknader om avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren. I alt har de fått 7800 søknader, men tallet vil øke kraftig.

– Vi vil gjerne takke alle som har tatt oppfordringen og levert søknad. De har redusert presset både på kommuner og søknadssystem, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Den tørre sommeren førte til store problem for bøndene i hele Sør-Norge. Situasjonen ble så prekær at regjeringen måtte inn med hastetiltak for å hjelpe. Enkelte bønder måtte slakte, andre vurderte å importere rundballer fra utlandet. Til slutt gjekk Felleskjøpet, Tine og Nortura sammen for å importere rundballer fra Island.

Oppland, Østfold og Oslo/Akershus har fått flest søknader om avlingsskadeerstatning. Der har det kommet mer enn 1000 søknader pr. fylke. Målet er at næringsdrivende skal få utbetalt sine erstatninger før årsskiftet.

I alt er det til nå betalt ut erstatning for 188 millioner kroner, melder landbruksdirektoratet. I gjennomsnitt har det blitt utbetalt over 108 000 kroner pr. søknad.

Avlingssvikt blir definert som svikt i avlingsmengde i forhold til snittavling for vekstgruppa. Avling i skadeåret må være mindre enn 70 prosent av vekstgruppas tidligere års avlinger.

Ifølge Landbruksdirektoratet sine nettsider, må avlingssvikten ha ei klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatningen forutsetter at det er godt dokumentert at det er klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Søknadene blir behandlet i to trinn, i kommuner og fylke. Kommunene har håndtert over 3000 saker og har 1300 under behandling. 1700 saker er ferdigbehandlet hos fylkesmennene, og av disse er rundt 700 forskuddssøknader.

Prognosene tilsier at det skal komme 12 000 søknader om avlingsskadeerstatning. Tallet er vesentlig høyere enn de rundt 700 som er vanlig i et normalår.

Direktoratet venter stort press på saksbehandlerne i tiden framover, men mener det er bemanning nok til å takle pågangen.

Prognosene som Landbruksdirektoratet gikk ut med i september, tilsa at bøndene ville søke om drøyt 1,3 milliarder kroner i erstatning etter tørkesommeren.

Ifølge utregninger avisa Nationen har gjort, vil den totale kostnaden av avlingssvikt kunne komme opp i 5,5 milliarder kroner.

Siste saker