150 år med slakting og skjæring

Han representerer 5. generasjon i familiebedriften ved Drammenselvas bredd, og i år kan eier og daglig leder Aksel Andersen stolt feire 150 års drift. Definitivt en av de aller eldste… Les mer

Han representerer 5. generasjon i familiebedriften ved Drammenselvas bredd, og i år kan eier og daglig leder Aksel Andersen stolt feire 150 års drift. Definitivt en av de aller eldste – og mest veldrevne private kjøttbedriftene her i landet.

Av Per A. Sleipnes

Fra bås til bord gjennom fem generasjoner, er tittelen på jubileumsboken som Drammensbedriften ga ut i forbindelse med jubileet. Ifølge Aksel Andersen oppsummerer denne boktittelen på en god måte bedriftens eksistens og utvikling i årene som har gått siden den omreisende slakteren Jens Christian Andersen gikk i gang i 1872.

Omsetningsnedgang i år

For landets mange frittstående kjøttforedlingsbedrifter er bedriften Axel Andersen nærmest symbolet på kvalitet og råvaresikkerhet. Skjærebedriften i Drammen forsyner store deler av norsk kjøttindustri med kjøttråvarer av storfe og svin og i fjor var omsetningen nær ved å bikke milliarden. I jubileumsåret går både omsetning og overskudd litt ned, men daglig leder Aksel Andersen er optimist, både på egne og andre kjøttbedrifters vegne.

Voksende varelager

– Vi merker at kjøttforbruket har gått ned. Det er mer på lager her nå, særlig storfe og det trives vi ikke spesielt godt med. Normalt har vi et varelager verdisatt til rundt 40 millioner kroner. Nå er verdien av dette ferdigvarelageret på rundt 100 millioner kroner. Det jeg velger å kalle edle deler av storfe er det greit å få solgt, mens det derimot er mindre etterspørsel etter storfesorteringer. Det er tydelig at industrien tilpasser seg forbrukers endrede kjøpsvaner i retning billigere kjøttprodukter. Men når vi vet at kjøtt er og vil være basis i et variert og godt kosthold, vil det alltid være rom for dyktige kjøttforedlere. Disse skal vi bistå med råvarer så godt vi kan til enhver tid, fastslår Aksel Andersen.

Overtok som 27-åring

Han var bare 27 år da han i 1998 overtok som daglig leder i familiebedriften. Hans far med samme navn, som den gang holdt i spakene, ønsket dette byttet. Senior ville jobbe mer utadrettet med salg. Dermed var generasjonsskiftet et faktum.

– En betydelig tillit til meg selvsagt og den har forpliktet meg til å jobbe hardt og målrettet for å føre den gode tradisjonen videre. At min ar døde for ti år siden, var selvsagt en ekstra utfordring. Men her i bedriften har vi gode medarbeidere som står på og er opptatt av framgang og utvikling. Det gjør jobben enklere for meg, understreker 51-åringen som allerede som liten gutt var klar på at det var familieselskapet han ville jobbe i.

13 000 tonn kjøtt

Anlegget er nå på litt over 4000 kvadratmeter og produserer ca. 13 000 tonn kjøtt pr. år. I løpet av de siste ti årene er anlegget på østsiden av Drammenselva bygd ut hele fem ganger, noe som bekrefter den økonomiske framgangen de siste årene. Hver eneste uke skjæres det ned 200 tonn storfe og nær 50 tonn gris. I tillegg noen tonn småfe. Det er storfeskjæringen som er selve dynamoen i driften og den står for 80 prosent av omsetningen. Her trekker Andersen fram samarbeidet med Slakthuset Eidsmo Dullum som en viktig suksessfaktor.

Det er store volumer som skjæres ved bedriften.

Kjøpte seg inn i slakteri

– Vi har i dag en eierandel i dette slakteriet på 50 prosent og det gir oss en optimal leveringssikkerhet. Tilførselen fra Slaktehuset er på 100 tonn storfe hver eneste uke og denne andelen har stadig økt. Det betyr at vi har gått ned på bestillingen fra Nortura. Å motta slakt fra «eget slakteri» gjør oss enda mer leveringsdyktige med tanke på våre viktige kunder i kjøttindustrien. Ved stor etterspørsel og lite tilgang på norsk råvare, importerer vi også slakt fra nøye utvalgte leverandører, sier Aksel Andersen som har kunder over hele landet.

Kuttet slakting i 1999

– Ta oss gjennom milepælene i bedriftens 150 år lange historie

– Røttene går tilbake til 1872, men det var først i 1916 det virkelig tok av. Axel Nikolai Andersen var sønn til den omreisende slakteren og han kjøpte Grønvold gård ved Drammenselva. Her startet han opp slakterivirksomhet på egen eiendom. Han eide noen av dyrene selv, men størstedelen ble kjøpt opp fra lokale bønder. Disse ble transporter med tog som gikk rett forbi gården.

Ulf Horne har jobber i bedriften i snart 37 år og er dermed den som har lengst fartstid.

På 60-tallet ble dagens driftsbygning tatt i bruk og 20 år senere ble denne utvidet kraftig. 1999 var kanskje det mest «historiske» året. Da ble nemlig slaktereivirsksomheten avviklet til fordel for utelukkende skjærevirksomhet. Utover på 90-tallet økte skjæringen kraftig og anlegget ble tilpasset nye tider med tanke på mattrygghet og effektiv drift, fastslår Andersen.

Kvalitetssertifisert

– På hvilken måte preger mattrygghetsperspektivet virksomheten i dag?

– Produktkvalitet og mattrygghet har i bunn og grunn blitt et varemerke for virksomheten vår i Drammen. Sammen med Anniken Olsen, bedriftens dyktige kvalitetsansvarlig, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre de interne prosessene som har betydning for kvalitet og mattrygghet. Det håndfaste bevis på dette er vår ganske ferske FSSC 22000-sertifisering. Vi hadde som mål å få på plass denne sertifiseringen i jubileumsåret og det klarte vi. Det er et bevis på at virksomheten har et kvalitetssystem som tilfredsstiller de aller strengeste kravene som markedet stiller, understreker Aksel Andersen.

Mats Lie og Anniken Olsen (kvalitetsansvarlig) er to sentrale medarbeidere ved bedriften i Drammen.

50 ansatte

Av bedriftens til sammen rundt 50 ansatte er mer enn halvparten kjøttskjærere fra 13 ulike land. Den aller første utenlandske kjøttskjærer ble for øvrig ansatt tilbake i 1998. Han er for øvrig fortsatt ansatt i bedriften.

– Jeg kan bare berømme våre dyktige kjøttskjærere som gjør en formidabel jobb. I gjennomsnitt skjærer hver og en av dem et dusin storfe hver eneste dag – i tillegg til gris og annet småfe. Nedskjæringen starter klokken to på natten og lastebilene våre starter utkjøringen av ferske råvarer fra klokken ni om morgenen. En svært intensiv drift med andre ord, poengterer femte generasjon Andersen.

Kjøttskjærere fra 13 ulike land ved skjærebordene.

Siste saker