16,7 millioner kroner til Nortura

Omsetningsrådet vedtok 10. desember budsjettene for 2014. Godtgjøringen for markedsregulatorens arbeid i 2014 ble da fastlagt.

Nortura tildeles et beløp på 16,7 millioner kroner for administrering av markeds­ordningen for egg og kjøtt. Dette er en økning på 4,6 prosent fra tidligere år og skyldes til dels endringer i markedsordningene knyttet til sau og egg. Til sammenligning får Tine SA 9,7 millioner kroner for å administrere markedsordningen for melk. Beløpet er en nedgang på 6,9 prosent sammenlignet med 2013. - Det er store beløp som går til administrering av markedsordningene. Prinsippet som er lagt til grunn for utregning av kompensasjonen er full kostnadsdekning for de oppgaver og tjenester som utføres. Det gjelder også for de oppgavene som bedriftene sannsynligvis hadde løst selv om de ikke hadde markedsregulatoroppdraget, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålsettingen til rådet er å få til en effektiv regulering av markedet for forskjellige jordbruksprodukt til lavest mulig kostnader. Omsetningsrådet har elleve medlemmer som representerer staten, bondeorganisasjonene, samvirkebedriftene og ikke-samvirkebasert næringsmiddelindustri (KLF-bedriftene). Landbruket og samvirke har til sammen flertall. Les mer om Omsetningsrådet på landbruksdirektoratets nettsider.

Siste saker