183 ansatte sies opp i HK Scan

183 ansatte sies opp i HK Scan Det finsk-svenske kjøttkonsernet HK Scan reduserer antallet ansatte med 183. Kriserammede HK Scan arbeider med et omfattende spareprogram og i februar i år… Les mer

183 ansatte sies opp i HK Scan

Det finsk-svenske kjøttkonsernet HK Scan reduserer antallet ansatte med 183.

Kriserammede HK Scan arbeider med et omfattende spareprogram og i februar i år ble det innledet forhandlinger mellom ansatte og ledelse i alle land der selskapet har virksomhet. Det vil si Finland, Sverige, Danmark, Baltikum og Polen.

I starten av april meddelte HK Scan at antallet ansatte i Finland reduseres med 74. I den svenske delen reduseres personalstyrken med 69 ansatte. Nedbemanningen skal skje gjennom oppsigelser og pensjoneringer.

HK Scan mener nedbemanningen vil medføre en årlig besparelse på konsernnivå på 10 millioner euro. Iverksettelsen av nedbemanningen er forventet å drøye til starten av 2020.

Siste saker