20 000 kroner i trekk uten helsegrisgodkjenning

20 000 kroner i trekk uten helsegrisgodkjenning Ved levering av slaktegris uten godkjent velferdsgris, eller helsegrisgodkjenning som det også kalles, vil det etter 1. januar 2019 bli trukket 50 øre… Les mer

20 000 kroner i trekk uten helsegrisgodkjenning

Ved levering av slaktegris uten godkjent velferdsgris, eller helsegrisgodkjenning som det også kalles, vil det etter 1. januar 2019 bli trukket 50 øre pr. kg slakt.

For å avklare og dokumentere når en slaktegris kan defineres som en velferdsgris, har en samlet norsk bransje derfor laget et dyrevelferdsprogram i fagsystemet Helsegris. En velferdsgris som alle kan være stolte av, fôres frem etter et regelverk som ligger langt over de nivåene vi ser i tradisjonell svinehold på verdensbasis.

Enighet i bransjen

Hele bransjen har overfor vår tidligere landbruksstatsråd lovet at alle slaktegrisbesetninger skal være registret i fagsystemet Helsegris før 1. januar 2019. KLF har signert bransjeavtalen «Den norske kjøttbransjens retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktegris», som skal sikre og dokumentere dyrevelferden på all slaktegris, og vil følge opp sine medlemsslakterier som en nøytral garantist for at avtalen følges.

Som produsent må du selv legge inn en del informasjon i en helseplan i fagsystemet Helsegris, og koble på din veterinær som foretar et besetningsbesøk, og fylle ut veterinærdelen i Helsegris. Finner veterinæren at fjøsforholdene oppfyller regelverket, og det er generell god helse og velferd, kan besetningen godkjennes til levering av velferdsgris.

50 øre pr. kilo

Er det avvik har en normalt 30 dager til å få tingene i orden. Er forholdene ikke i orden før angitt tidsfrist, vil det bli trukket 50 øre pr. kg frem til at forholdene er ordnet. For en normal konsesjons slaktegrisbesetning med f.eks. fire innsett pr. år, vil dette medføre et trekk på rundt 20 000 kroner ved levering av ett innsett uten godkjent velferdsgris eller helsegrisgodkjenning.

For å registrere seg i fagsystemet Helsegris, går man inn på https://helsegris/animalia.no og logger seg inn ved å bruke produsentnummer og passord som en bruker ved søknad om produksjonstillegg. På siden finner en også brukermanual og fremgangsmåte, i tillegg til brukerstøtte for helsegrisordningen.

Siste saker