2019 – et krevende år for mange KLF-bedrifter

2019 – et krevende år for mange KLF-bedrifter HELE LANDET 2019 ble et spesielt år for mange kjøttbedrifter. Den negative holdningen til kjøtt og kjøttprodukter (særlig rødt kjøtt) både i… Les mer

2019 – et krevende år for mange KLF-bedrifter

HELE LANDET 2019 ble et spesielt år for mange kjøttbedrifter. Den negative holdningen til kjøtt og kjøttprodukter (særlig rødt kjøtt) både i sosiale medier og ellers i samfunnet, preget fjoråret. Også omsetningsmessig ble 2019 et «kronglete» år for en del bedrifter.

Per A. Sleipnes

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi har også i årets første utgave av Kjøttbransjen stilt et 20-talls ledere i KLF bedrifter fire konkrete spørsmål og dette er spørsmålene:

 1. Hvordan var salgs- og resultatutviklingen i 2019?

 2. Hva var fjorårets viktigste enkelthendelse for din bedrift?

 3. Har du konkrete planer om utvidelser eller moderniseringer i 2020?

 4. Hva er dine forventninger til 2020 for kjøttbransjen som helhet?

Jørgen Wiig

Konsernsjef, Grilstad AS

 1. Salget er totalt sett på nivå med fjoråret. Resultatet er ikke ferdigstilt, så det kan vi ikke kommentere på nå.

 2. Jeg vil vel nevne tre ting: Vi flyttet produksjonen ved fabrikken i Åsen (Levanger kommune) inn i vår fabrikk i Brumunddal. Dette har vært en stor og viktig prosess for oss. Vi tok også i bruk nye lokaler som ble bygd ved vår fabrikk i Skinkehovedstaden Stranda. Til slutt må vi nevne at vårt slakteriselskap Midt-Norge Slakteri AS hadde en god vekst i 2019.

 3. Vi har ikke utvidelsesplaner i 2020, men vi jobber hele tiden med kontinuerlige forbedringer.

 4. Jeg håper vi klarer å få en mer nyansert diskusjon rundt kjøttets betydning i kostholdet, og at den norske kjøttproduksjonen er mer bærekraftig enn det som en kan oppfatte av mange unyanserte medieutspill. Dette bør prioriteres av bransjens organisasjoner.

Terje Melnæs

Daglig leder, Østerdalsmat

 1. Omsetningsøkning i fjor på ti prosent i forhold til 2018-omsetningen som endte på 38,5 millioner kroner. Jeg forventer at bunnlinjen og resultatet er på linje med 2018 (2,2 millioner kroner).

 2. Tror ikke jeg vil peke på en spesiell enkelthendelse, men om jeg skal plukke en, så må det være at vi hadde en høy prosentvis vekst i vårt salg. Det oppmuntrer til videre satsing!

 3. Pr. nå ikke noen store planer. Føler vel at vi gjerne skulle ha «satt» en stabil omsetning og resultat over litt tid, innen vyene blir for store.

 4. Om jeg skal plukke frem en sak, så må det være at KLF, Nortura og de tunge aktørene tar tak i importproblematikken som er med på å drepe inntjeningsmulighetene for bransjen som helhet, i et marked som renner over av alle mulige varianter og kjøttslag.

Rune Hennum

Daglig leder, DAVA Foods

 1. Omsetningen endte omtrent som for 2018, det vil si rundt 40 millioner kroner, men resultatet ble forbedret.

 2. Vi lanserte Scrægg, hvor en enkelt maskin tilbereder flytende eggmiks ved hjelp av varm damp, og lager serveringsklar eggerøre/omelett på kun 15 sekunder.

 3. Vi satser videre på langtidsholdbar eggehvite og vil i tillegg til naturell, lansere ulike smaksvarianter utover i 2020.

 4. Styrket fokus på dyrevelferd og kravet til transparens i verdikjeden. Veganske produkter vil befeste seg ytterligere i markedet.

Kjell Ringstad

Daglig leder, Brødr. Ringstad AS

 1. Vi fikk en økning i totalomsetningen på 15 prosent. Vårt butikkutsalg hadde ti prosent økning i sin omsetning. Resultatet er ennå ikke helt klart, men foreløpige tall viser en kraftig forbedring i tråd med vårt budsjett. Et godt grunnlag for 2020 er lagt.

 2. Signering av to nye leveringsavtaler. Justeringer i vårt styre, og inn med ny styreleder. Viktige hendelser for å sikre riktig fremtidig drift.

 3. Nei, nå handler det om å få full utnyttelse av de store investeringene vi har gjort de siste tre årene. Det vil ikke bli andre justeringer enn det som faller seg naturlig for å sikre god drift, og legge til rette for den økningen som forventes av bedriften i våre budsjetter.

 4. Jeg tror det er viktig å stå sammen mot den negative trenden som rødt kjøtt er inne i – relatert til miljø. Vi må ha fokus på å holde forbruket oppe hos forbruker i enda større grad. Sannheten og argumentene om norsk kjøttproduksjon må enda sterkere frem. Vi må som bransje ha som mål at kjøttforbruket skal opp.

Willy Roger Jacobsen

Styreleder, Vossakjøt

 1. Salgsutviklingen i fjor var positiv. Det vil si en økning fra 41 millioner kroner i 2018 til 56 millioner kroner i 2019.

 2. Mulighetene til salg over hele landet til NorgesGruppens butikker vil jeg trekke fram her.

 3. Det investeres ti millioner kroner i utvidelse av eldhusrøykte produkter, samt utvidelse av kapasitet på spekemat i Vossakjøt sitt anlegg i Granvin.

 4. Økende fokus på tradisjonsrike håndverksprodukter og lavt saltinnhold i kjøttprodukter generelt og i spekede kjøttprodukter spesielt.

Reidar Kuraas

Daglig leder, Kuraas AS

 1. Vi omsatte i fjor for så å si like mye som året før, det vil si rundt 215 millioner kroner. Også resultat blir på samme nivå som i 2018 da vi endte på rundt millionen i resultat før skatt.

 2. I 2019 klarte vi på komme inn på samtlige fire kjeder og det vil jeg vel trekke fram som den viktigste enkelthendelse. Det vil si at vi fikk innpass også hos NorgesGruppen og på Asko med tanke på storhusholdning.

 3. Vi har utviklingsplaner for 2020, men det er litt tidlig å være konkret på disse nå. Målsettingen er uansett å øke foredlingsgraden og jeg kan si så mye at vi snakker om et stort løft.

 4. Jeg forventer at lagersituasjonen blir med oversiktlig. Mye kjøtt på lager er en kritisk faktor for mange i vår bransje, særlig skjærebedriftene. Vi tapte mye penger i fjor på store lagre av lam og vi vil for framtiden være forsiktige med å legge hele slakt av f.eks. lam på eget lager.

Arild Horn

Daglig leder, Horns Slakteri

 1. Vi gikk nok ned ca. ti prosent i slaktemengde i fjor og også omsetningen ble preget av denne nedgangen. Vi havnet på rett under 150 millioner kroner.

 2. Ikke noe spesielt jeg vil peke på, bortsett fra at vi fikk noen nye leverandører og fornyet bilparken med tre nye biler.

 3. Ingen store utvidelses- eller moderniseringsplaner, bare vanlig vedlikehold. Heller ikke i fjor investerte vi i nytt.

 4. Har tro på at 2020 kan bli et bedre år. Vår bedrift skal være aktiv ut mot produsenter og kanskje få nye ettersom det er en del uroligheter rundt Nortura.

Rune Svindland

Daglig leder, Svindland AS

 1. Salgsutviklingen var positiv (rundt ti prosent) fra 61 millioner kroner i 2018 til i overkant av 67 millioner kroner i fjor. Resultatmessig er vi der vi skal være. Noe i underkant av ti prosent.

 2. Fjorårets viktigste hendelse er ikke lett å peke på, men er veldig fornøyd med at vi i et år hvor det har vært så mye fokus på å redusere kjøttforbruket, klarer å øke omsetningen med ti prosent. Vi har hatt et jevnt godt trykk som ble avsluttet med et bra siste kvartal.

 3. Svindland har ikke planer om utvidelse eller virksomhetsendring i 2020. Vi fortsetter med det vi er gode på. Spekepølser i særklasse. Regner med at vi i løpet av året kommer med i alle fall en nyhet innenfor vårt segment.

 4. Mine forventninger til kjøttbransjen som helhet er at vi klarer å få frem nytten av norsk landbruk med fokus på norsk kjøttproduksjon og foredling.

Rune Dullum

Daglig leder, Slakthuset Eidsmo Dullum

 1. Vi opplevde stabilt i slaktevolum i 2019 med mindre nedgang i småfevolum enn på landsbasis. Salget av stykningsdeler fra småfe har vært bedre og lageret ved utgangen av året var betydelig lavere. Dette kombinert med flere forespørsler på lammelår gjør at vi tror på rask bedring i markedsbalansen.

  Vi har hatt stabil og god drift i 2019 og da er det lov å håpe på positiv resultatutvikling. Men det er for tidlig å si da avstemmingsarbeid gjenstår.

 2. Fjorårets viktigste hendelser er som alltid når det kommer til nye bønder som ønsker å levere til oss, disse var det flere av i 2019.

  Så var det utrolig moro å bli Norgesmester for Festsodd fra Trøndelag under NM i kjøttprodukter som Dullum Slakteri AS forestår produksjonen av. Det forventer vi vil øke forbruket vårt av råstoff fra sau.

 3. Ingen konkrete planer, men vi skal få levert nytt vognsett for inntransport av dyr, hvor det blir transport av storfe i to etasjer. Det blir spennende og fremtidsrettet. Vi ser lyst på det året som har startet, og vi har tro på økte slaktetilførsler og nye industrikunder.

 4. Kjøttbransjen har utfordringer med klimaspørsmål og forbrukertrender, men jeg tror bransjen er tilpasningsdyktig som alltid. Så tror jeg at når det begynner å dra seg til skikkelig med at det generelle konsumet skal ned, så vil ikke gode måltider være det forbrukeren kutter på, kanskje heller det motsatte.

Håvard Gausen

Daglig leder, Inderøy Slakteri

 1. Salgsøkning/omsetningsøkning var i fjor på litt over fem prosent, men resultatutviklingen er det litt tidlig å si noe sikkert om. Ender nok opp ganske likt 2018.

 2. Her kommer jeg vel ikke utenom NM i kjøttprodukter med tre NM titler. Et fantastisk høydepunkt for alle i bedriften.

 3. Vi bygger ut og øker frysekapasiteten betraktelig. Denne utbyggingen får vi glede av i løpet av februar.

 4. 2020 blir ett veldig spennende år for kjøttbransjen med tanke på miljø (utfordringene), forbrukertrender og råvaretilgang. Vanskelig og forvente noe spesielt, men håper at kjøttbransjen fremstår offensiv samtidig som bransjen tar forbrukertrender og miljøutfordringene på alvor.

Terje Wester

Konsernsjef, Fatland-gruppen

 1. Fatland har i 2019 hatt vekst i både slakting, skjæring og foredling.

 2. Fatland Oslo åpnet sin nye svineslaktelinje i oktober, og det var en stor og viktig investering, ettersom vårt selskap satser langsiktig på norsk landbruk!

 3. Fatland Sandefjord åpner i februar en ny avdeling for kok og røyk av pålegg og pølser, med større kjølekapasitet. Vi installerer en helt ny kjølesentral i bygget. Dette vil gi større kapasitet, bedre vareflyt og mer energieffektiv produksjon. Vi har også investeringsplaner i Ølen og på Jæren i 2020, og dette går på nytt produksjons- og pakkeutstyr. Fatland ser, sammen med lokale initiativtagere på Otta og Jæder, på om vi kan etablere et nytt Gudbrandsdal Slakteri.

 4. Vi tror at det blir et år med mange muligheter! Totalvolumet flater ut, men forbedringsområdene er mange!

Trude Viola Antonsen

Daglig leder, Grøstadgris AS

 1. Vi merker at konkurransen blir tøffere, og vår drift er mye dyrere enn annen drift siden vi er økologiske og har valgt å ha store arealkrav på slaktegrisen. Vi har små muligheter til å kutte kostnader og er ikke villige til å kutte i dyrevelferden. Spriket fra hva vi må ha for våre produkter sammenlignet med konkurrentene blir da ganske stort. Så utviklingen er ikke slik vi ønsker.

 2. Den viktigste enkelthendelsen for oss i 2019 var da vi fikk dyrevernsmerke på våre produkter. Dette er en merkeordning i samarbeid med Dyrevernalliansen. Vi som har flagget dyrevern så høyt og som har jobbet så målrettet mot et godt liv fra fødsel til slakt på grisen, må være i front når det skjer god utvikling.

 3. Planer har man alltid, og i løpet av 2020 og fremover så vil det nok dukke opp spennende endringer i Grøstad som jeg ikke kan gå nærmere inn på akkurat nå.

 4. Jeg forventer at hele bransjen fortsetter på den veien man har begynt på med tettere samarbeid om de viktige tingene, det handler jo om å få kunnskap ut til folket om hvordan bransjen er og jobber. Riktig informasjon kommunisert på en korrekt måte, blir kun troverdig om hele bransjen står sammen. Jeg forventer også at alle tar på alvor de avvikene som måtte dukke opp. Tiden for å sveipe ting under teppet er forbi.

Anbjørn Øglend

Gründer, Prima Jæren

 1. Prima Jæren hadde en salgsvekst på drøyt 60 millioner kroner i fjor og veksten skjer inn mot dagligvare i premium-segmentet. Resultatutvikling er noe i underkant av budsjett. Vi greide ikke å oppnå ønskede kostnadsbesparelser.

 2. At vi fikk sølv i World Steak Challenge, ser vi på som et viktig steg i kvalitetsreisen for Norsk Angus. I tøff konkurranse med internasjonalt ledende kvalitetsprodusenter, markerte vi oss. Og for første gang har Norge hevdet seg i et viktig internasjonal kjøttmesterskap.

 3. Vi har flere planer på kostnadsbesparende samarbeid gjennom verdikjeden som vi kan bli mer konkrete på senere i år. Kostnadsprosjekter kombinert med høyt innovasjonstrykk i tett samarbeid med kundene er vår vei til økt lønnsomhet.

 4. Redusert matsvinn, spise mindre kjøtt og være en bevisst forbruker er en trend som blir normalen for mange. Dette kombinert med mindre kryss-subsidiering av kjøtt fra kjedene, vil gi nedgang i kjøttforbruket. Vi i kjøttbransjen må bli bedre på å kommunisere fordelene med norsk matproduksjon, om vi ikke er best i verden på klima, så kan vi fort bli det hvis vi setter oss mål.

Daniel Slakter

Annis Pølsemakeri, Ringebu og Mathallen i Oslo

 1. Vi er veldig fornøyd med utviklingen i 2019, det vil si over både egne forhåpninger og budsjett.

  I Mathallen endte vi på en økning på 32,7 prosent fra 15,9 til 21, 1 millioner kroner. På Ringebu kommer vi litt under budsjett omsetningsmessig med 31,6 millioner kroner, men med et bedre resultat enn forventet.

  Spisestedet vårt har hatt en fin utvikling i sommermånedene med opptil tre ganger omsetning på den beste måneden. Det er helt fantastisk, men vi har mer å hente i de rolige periodene før vi kan si oss fornøyd, så vi håper å se alle kollegier i kjøttbransjen stoppe når de er på vei forbi i 2020.

 2. En god sommer, med greit salg av grillprodukter og samtidig mange turister som har kommet til både Ringebu og Mathallen gjorde perioden etter påske veldig god.

 3. Det er ingen store planer for endringer i 2020, men året er langt, og hva som helst kan skje.

 4. Jeg ser for meg at bransjen blir enda mer transparent mot forbruker. Forbruker har mange forventninger, og alt det vi gjør bra, må bli mer synlig. Hvis vi får dokumentert bedre dyrevelferd, og vist at kjøtt ikke er en trussel mot klima og helse, så har jeg god tro på kjøttbransjen.

Paal Stang

Daglig leder, Roar Stang AS

 1. I 2019 fikk selskapet en salgsvekst på 24,3 prosent, og vil endte året med et positivt driftsresultat. Driftsresultatet er i klar bedring sett opp mot 2018, men selskapet er fortsatt preget av at vi flyttet inn i nye lokaler i juni 2017.

 2. Som for de fleste andre, handlet 2019 om å gjøre ting litt bedre dag for dag, og det var ingen enkelthendelse alene som jeg vil trekke frem.

 3. I år vil selskapet starte påbygg til vårt nye produksjonslokale, fordi vi ser at eksisterende lokaler allerede er for små. Nytt fryselager på ca. 200 kvadratmeter er under prosjektering, og forhåpentligvis klart til bruk august/september 2020.

 4. Utviklingen gjennom 2019 har vært «trangere» tider på råvaresiden, og en råvaresituasjon som er ganske annerledes ved at produksjonen/balansen går fra overskudd (svin) til underskudd. Dette vil igjen medføre større konkurranse om råvarer og høyere priser.

  Dette blir enda mer merkbart, når også valuta påvirker innkjøp i vår bransje. Vegan-trenden og mye omtale i media om at kjøttforbruket er for høyt, vil også påvirke. Jeg er veldig trygg på at vi som bransje, med så mange kompetente ansatte, står godt rustet til å møte nye utfordringer.

Fredrik Strømmen

Adm. direktør, Den Stolte Hane

 1. I Den Stolte Hane er vi fornøyd med 2019, med en forbruksvekst på kylling i dagligvare på litt over to prosent målt i volum. Egg selger Den Stolte Hane mer av enn normalt, som følge av utfasing i Rema og innfasing i Coop. Vi er en del av et børsnotert selskap, og jeg kan derfor ikke si noe om resultatet nå.

 2. Det var en tillitserklæring at også Coop-kjeden ønsket å samarbeide med Den Stolte Hane på egg, etter noen felles fruktbare år sammen på kylling. Den Stolte Hane tilfører konkurransekraft, innovasjon og ikke minst operasjonelle ferdigheter som kundene verdsetter i forhold til logistikk og leveringsevne.

 3. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur. Våre tre anlegg skal forbedres, men står ikke overfor noen store grep i 2020.

 4. I Den Stolte Hane liker vi å snakke om kylling som fugl og ikke som kjøtt. Kylling og egg er sunne og klimasmarte varegrupper og i de neste par årene tror vi på fortsatt vekst. I tillegg jobber vi hardt med innovasjon og utvikling av nye konsepter. Når det gjelder leverandører av rødt kjøtt, er det viktig at de lykkes med å formidle disse varegruppenes fordeler til en stadig mer bevisst og kravstor målgruppe av unge forbrukere.

Harald Furuseth

Daglig leder, Furuseth AS

 1. Som følge av lengre tids overproduksjonen av gris, ba vi våre svineprodusenter om å redusere produksjonen i 2019. Tiltaket ble lojalt fulgt opp av produsentene og ga en reduksjon på ca. 10 000 gris i 2019 sammenlignet med 2018. Samtidig økte etterspørsel etter svinekjøtt særlig i siste halvår og førte til at vi ikke klarte å levere nok.

 2. Grisen hos oss som ikke ble stukket og medieoppmerksomheten rundt saken.

 3. Vi bygger om slaktelinjen for gris/småfe for å øke slaktehastigheten og kunne ta ut flere biprodukter.

 4. Bedre balanse i svinekjøttmarkedet, økt lønnsomhet og stort fokus på dyrevelferd på alle dyreslag.

Kim Pettersen

Daglig leder, Solberg Pettersen AS

 1. Vi hadde en salgsvekst i fjor på nærmere ti prosent, det vil si at vi passerte 30 millioner kroner i fjor. Resultatet ikke klart ennå, men ser bra ut.

 2. Uten tvil gull i NM for røkt og røkt pinnekjøtt, samt oppstart av utbygging fase 1.

 3. Tidlig i år er utbygging av fase 1 med større varemottak, større lager og større produksjonshall, klar til innflytting. Vi venter i tillegg på mye nytt utstyr for å øke kapasiteten i anlegget.

 4. Lite forventninger generelt, men håper bransjen klarer å få frem i media verdien av norsk landbruk og kjøttbransje slik at ordet «kjøttskam» får mindre betydning.

Guro Espeland

Daglig leder,Jæder

 1. Vi har hatt en positiv salgsutvikling og er stolte av å kunne se at vi oppnådde ca. ti prosent vekst.

  Resultatet er ikke ferdig så det kan jeg ikke gi noe informasjon om enda.

 2. Våren 2019 annonserte vi strategien vår på bærekraft og viste frem hvilke av FNs bærekraftsmål Jæder skulle ha fokus på. Samtidig ble det åpning av solcellepanel på fryselageret. Vi har jobbet mye med bærekraft internt og satt opp mål og tiltak. Det har var viktig for oss å få det høyt på agendaen.

  I tillegg var det meget stort og flott å motta hedersprisen i kjøttbransjen i fjor.

 3. Vi er akkurat kommet i gang med utbytting av kjøl/frys og krydderlager på ca. 1000 kvadratmeter. Det skal bli ferdig til sommeren.

 4. Jeg tror at vi fortsatt skal vokse på hvitt kjøtt i 2020, men volumet på storfe/svin vil ha en liten reduksjon eller holde dagens nivå. Kjøttbransjen er i en tid hvor en må se på omstillinger og jobbe med bærekraftige løsninger. Det vil bli enda mer fokus fra markedet på etikk og dyrevelferd og bransjen må stå mer samlet for å synliggjøre de gode norske råvarene vi har.

Siste saker