22 NRF-okser valgt ut som eliteokser

22 NRF-okser valgt ut som eliteokser Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd denne perioden. 11 av disse er nye for denne perioden og… Les mer

22 NRF-okser valgt ut som eliteokser

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd denne perioden. 11 av disse er nye for denne perioden og helt på toppen rager tre okser med 50 eller mer i avlsverdi. Dette er historisk høyt.

Aller øverst på lista rager 11876 Alm med avlsverdi 55. De 22 utvalgte eliteoksene er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF).

Åtte fylker

Eliteoksene kommer fra åtte ulike fylker. Oppland har flest med åtte okser, deretter kommer Sør-Trøndelag med fire, Rogaland og Nord-Trøndelag med tre og Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, og Vest-Agder med enhver.

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Utvalget skjer kun tre ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Dyrevennlig drift

I gjennomsnitt har de 22 oksene 40 i avlsverdi, hele tre okser på 50 eller høyere, noe som forteller at dette er svært gode okser. Dette er noen av de første tegnene på at Geno har lyktes med implementering av ny teknologi (genomisk seleksjon, der vi plukker ut okser basert på geninformasjon) i avlsarbeidet. Dette har ført til svært rask fremgang for norske melkekyr (NRF).

Eliteoksene gir avkom som er sterke på egenskapene produksjon (131 i gjennomsnittlig melkeindeks), jur (spesielt jurfeste framme og jurdybde) og jurhelse. Dette bidrar til at våre bønder vil kunne ha en enda mer effektiv og dyrevennlig drift med mindre sjukdom og en mer stabil og lønnsom produksjon.

Siste saker