23 bedrifter med på årets spekematsamling

– Det norske spekematmiljøet er blant de beste i verden, og samlingen er en viktig møteplass for å diskutere fag, fremtid og skape et godt nettverk. Det sier prosjektleder i… Les mer

– Det norske spekematmiljøet er blant de beste i verden, og samlingen er en viktig møteplass for å diskutere fag, fremtid og skape et godt nettverk.

Deltagerne på bransjesamlingen foran Oppland Spekemats nybygg.

Det sier prosjektleder i Animalia, Stefania Gudrun Bjarnadottir. Årets Bransjesamling Spekemat ble arrangert i slutten av mai i Trondheim og på Oppdal. Samlingen arrangeres årlig av Animalia, og ble avholdt for første gang i Ålesund i 2007.

Programmet utarbeides i samarbeid med bransjen og med hensyn til hva bedriftene er opptatt av. I tillegg til Animalia består bransjekomitéen av representanter fra Grilstad, Nortura og Arne B. Corneliussen.

Besøk hos Grilstad

Bedriftsbesøk er et fast punkt på agendaen og på årets samling var det to bedrifter som åpnet dørene for kollegaer fra andre bedrifter i kjøttbransjen.

– Første dagen var det bedriftsbesøk på Grilstad sin fabrikk på Ranheim, mens den andre dagen startet med et bedriftsbesøk til Oppdal Spekemat, som nylig flyttet inn i nye og fine lokaler. En stor takk rettes til bedriftene som inviterer inn, viser frem og deler erfaringer med kollegaer, sier Stefania Gudrun Bjarnadottir.

Fag og nyheter

Den faglige delen består av faglige innlegg fra eksperter fra ulike miljøer og nyheter fra leverandører. Blant det som ble fokusert på årets samling var ulike typer startkulturer og hvilken effekt de ulike typene har, både for fermentering og sluttproduktet.

– Utfordringer og sikkerhet knyttet til reduksjon av kimtall for krydder ved hjelp av gammabestråling vs. varmebehandling ble også presentert. Umettet fett og effekt på produktkvalitet var også et tema – og det ble vist resultater fra forsøk med både kokte pølser og spekepølser.

Ny studie

Råvarekvalitet og god styring av den, er nøkkelen til et bra sluttprodukt. I lys av at et nytt regelverk for nitritt trer snart i kraft var et av temaene litt om nitritt – blant annet gamle og nye grenser i forbindelse med nytt regelverk, samt risiko uten bruk av nitritt. Resultater fra forskningsprosjektet EG! Kvalitetsavvik i skinke ble presentert, deriblant mulige årsaker og bruk av råstoff med kvalitetsavvik. En ny studie om spekevareproduksjon ble presentert – et studie for bransjen med mål om å ta vare på og bygge opp kompetansen rundt spekevareproduksjon, noe som er viktig for fremtiden.

Gode tilbakemeldinger

Det var 50 deltakere på årets bransjesamling som kom fra 23 ulike bedrifter, både store og små. Evalueringen av samlingen konkluderer med at deltakerne anser nytteverdien av å ha deltatt på årets samling til 4,5 av 5. Tilbakemeldinger var blant annet at det var viktige faglige innlegg som speiler hverdagen i bransjen, at det er blanding av fag og sosialt og fine bedriftsbesøk.

Siste saker