24 kjøttprodukter ble analysert for tungmetaller

24 kjøttprodukter ble analysert for tungmetaller Mattilsynet og havforskningsinstituttet har foretatt næringsstoff- og tungmetallanalyser i kjøttprodukter. Totalt 24 samleprøver ble analysert og hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra… Les mer

24 kjøttprodukter ble analysert for tungmetaller

Mattilsynet og havforskningsinstituttet har foretatt næringsstoff- og tungmetallanalyser i kjøttprodukter.

Totalt 24 samleprøver ble analysert og hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene Coop, Finsbråten, First Price, Gilde, Nordfjord, Prima, Prior, Solvinge og X-tra.

Analysene ble utført i perioden januar til mai 2019 og resultatene viste at nivåene av tungmetallene i kjøttprodukter som er analysert, er under de grenseverdier som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Resultatene viser avvik mellom deklarert og analysert verdi for salt for ni av 24 kjøttprodukter. Mattilsynet vil følge opp disse avvikene.

Siste saker