2654 bønder sparte på driftskreditt

Driftskreditt er viktig for norske bønder. I 2020 var 2654 bønder med i den private driftskredittordningen som Finans Norge og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har sammen. – Ved utgangen… Les mer

Driftskreditt er viktig for norske bønder. I 2020 var 2654 bønder med i den private driftskredittordningen som Finans Norge og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har sammen.

– Ved utgangen av året var utlånet på 706 millioner kroner. Besparelsene bøndene oppnår fordi bankene og 34 bedrifter, som kjøper varer fra bøndene, i fellesskap garanterer for tap, er mange millioner kroner, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er opptatt av god økonomi hos bøndene. Allerede i 1968 etablerte organisasjonen sammen med Finans Norge Driftskredittordningen – Privat.

– Hensikten var å sikre best mulig betingelser på driftskreditten til bøndene. Løsningen ble at bankene og varemottakerne garanterte for halvparten hver av eventuelle tap. Og KLF gikk inn som ettergarantist for tapet dersom ikke varemottaker var i stand til å innfri det, sier Juul-Hansen. Han forteller at Norkorn og Q-meierne har koblet seg på ordningen slik at deres varemottakere også nyter godt av de gunstige betingelsene.

I 2020 benyttet 2654 bønder seg av ordningen. Ved årsskiftet ble det garantert for 1,8 milliarder kroner i driftskreditt, men faktisk kredittbeløp var 706 millioner kroner. På samme tidspunktet hadde 1100 bønder til sammen 318 millioner stående som positiv saldo i Driftskredittordningen – Privat.

– Tallene viser riktignok et øyeblikksbilde, men det underbygger at bønder flest har god styring på egen økonomi. At tapssakene i ordningen er svært få, peker i samme retning. I 2020 ble det bare registret en sak. Når vi vet at økonomien i flere produksjoner gjerne skulle vært bedre, er det lett å bli imponert over den norske bondestanden også på dette området, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker