5 mill. kr. til Nortura for markedsføring av svin

Omsetningsrådet har i dag bevilget fem millioner kroner til Nortura Totalmarked for å forsterke markedsføringen av svin i disse overproduksjonstider.

KLF er helt enig i bruken av fem millioner kroner til å øke markedsføringstrykket av svinekjøtt, men mener at pengene burde vært bevilget dirkete til Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

- Det blir feil når midlene skal gå via Nortura Totalmarked slik at de i realiteten har mulighet til “å bestille” hva slags aktiviteter og prioriteringer OEK skal gjøre for å øke svinekjøttforbruket. Vi har et Bransjeråd for OEK der kompetente personer fra både Nortrua og de private aktørene sitter.  Det bør aldri herske tvil om at det er administrasjonen i OEK sammen med Bransjerådet, men etter styringssignaler fra Bransjestyret, som prioriterer hvordan ressursene på ulike aktiviteter brukes, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Som medlem i Omsetningsrådet foreslo han i dag alternativt å gi OEK anledning til å benytte ekstraordinære midler på inntil fem millioner kroner dersom overproduksjonssituasjonen i svinekjøttmarkedet ikke avtar utover 2013. 

Behandlingsrekkefølgen i Omsetningsrådets ble avgjørende i denne saken.  Et flertall i Omsetningsrådet foretrakk å bevilge midlene til Nortura Totalmarked selv om det det forelå forslag om å bevilge midlene direkte til OEK på neste sak. 
- Med den beslutningen ble det aldri votering over mitt forslag, sier Juul-Hansen.

Selv om han er litt oppgitt over hvordan prosessen utviklet seg og ikke kan se en enste god grunn for at pengene skal gå via Nortura Totalmarkedet, er han mest glad for at det ble mer penger til markedsføring av svin.

Jeg er sikker på at både svinebønder, slakterier og foredlingsindustri i dagens situasjon er veldig glad for mer penger til markedsføring av svin. Akkurat det er det ganske stor samstemmighet om i KLF, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker