6 320 tonn mer slakt i fjor enn året før

Det ble ved norske slakterier i fjor slaktet 6 320 tonn mer enn i 2009. Det er en økning på 2 prosent. Totalt kom slaktevolumet opp i 320.573 tonn i fjor og da er fjørfe (hvitt kjøtt) inkludert.

Fra Kjøttbransjen 3/2011
Oppdatert 1.april 201

Ferske tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) viser at norske slakterier samlet sett i fjor håndterte betydelig flere slaktedyr enn året før. Men ser vi på rødt kjøtt i privat bransje kontra samvirket, har tonnasjen i KLF-slakteriene økt med 7 700 tonn, mens den har blitt redusert med 1 400 tonn i Nortura-delen av slakteribransjen.

Endret slakteandel
Av totalkvantumet på 320 000 tonn, sto Nortura for vel 222 000 tonn, eller 69,5 prosent.

Tar vi kun utgangspunkt i rødt kjøtt, havnet denne tonnasjen på 160 764 for Nortura og 76 689 tonn i KLF. Andelsmessig blir da bildet 67,7 prosent Nortura og  32,3 prosent KLF i 2010. Tilsvarende tall året før var henholdsvis 70,8 og 29,9 prosent (rødt kjøtt).

Rudshøgda-nedgang
Ser vi på de enkelte slakteriene er det verdt å merke seg at landets desidert største slakteri, Nortura Rudshøgda, forsetter trenden med nedgang i slaktevolumet. 800 tonn er nedgangen på fra 2008 til 2010. 

Fatland Oslo
For de største private slakteriene er situasjonen svært gledelig med tanke på slaktevolum. Samtlige anlegg har økt sin tonnasje. Fatland-slakteriene har samlet økt sin slaktetonnasje med over 3000 tonn og Fatland Oslo står for halvparten av denne økningen. Dermed er Oslo-slakteriet nå landets åttende største målt i tonnasje.

Prima økning
Furuseth AS økte slaktevolumet med 858 tonn 2010, mens Prima Slakt økte med 1100 tonn fra 7 449 i 2009 til 8 570 i fjor. Midt Norge Slakteri hadde en mindre økning i volumet, mens Slakthuset Eidsmo Dullum økte med drøyt 500 tonn eller 23 prosent. 

Som vanlig opplevde også Horn Slakteri solid økning i slaktingen og i fjor var denne på 500 tonn eller 23 prosent. Imponerende utvikling for begge disse to slakteriene med andre ord.

Mindre i Rakkestad
Hva hvitt kjøtt angår, ser vi mye av den samme utviklingen i fjor som året før. Landets største fjørfeslakteri, Nortura Rakkestad, fikk redusert sin tonnasje med 16 prosent fra 30 171 tonn i 2008 til 25 323 tonn i 2009. I fjor endte denne tonnasjen på 23 344 tonn. På privat side fikk Norsk Kylling på Støren redusert sin tonnasje med rundt 1 000 tonn i fjor fra 20 573 tonn i 2009 til 19 551 tonn fjørfe i fjor.

Les også:
Kjøttproduksjonen opp 20 prosent på fem år

Siste saker