7000 bønder har tatt i bruk klimakalkulatoren

Ved utgangen av februar, hadde 7000 norske bønder tatt i bruk klimakalkulatoren. Målsettingen er at alle norske bønder skal ta den i bruk innen 2025. Nylig var store deler av… Les mer

Ved utgangen av februar, hadde 7000 norske bønder tatt i bruk klimakalkulatoren. Målsettingen er at alle norske bønder skal ta den i bruk innen 2025.

Nylig var store deler av norsk landbruk samlet til det årlige klimatoppmøtet i regi av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ett av hovedtemaene var status for klimaarbeidet i landbruket.

– Vi har inngått en klimaavtale med staten som sier noe om vår forpliktelse. Denne avtalen gir forutsigbarhet for næringa samtidig som det er tøffe mål, sa lederen av Norges Bondelag, Bjørn Gimming (bildet).

Han var også innom spydspissbøndene i Norges Bondelag, som er spydspisser for klimakalkulatoren.

– Bondelaget har en fantastisk gjeng med spydspissbønder som forteller om hvordan de jobber med klima på sin gård. Det er inspirerende å høre hva disse gjør, med sin produksjon. Klimaarbeidet i landbruket innebærer ikke ta vi har en fasitløsning for alle norske gårder, men krever individuelle tilpasninger på hver enkelt gård, sa Gimming.

På møtet orienterte Bondelaget om de åtte punktene i klimaplanen og hva som er status så langt i planperioden. Det første punktet i klimaplanen er utrulling av klimakalkulatoren og økt satsing på klimarådgivning.

Line Meinert Rød (bildet) fra Landbruks- og matdepartementet og leder av regnskapsgruppa for klimaavtalen, var også innom klimakalkulatoren i sitt innlegg.

– Kalkulatoren er veldig viktig. Man skal kunne få verifisert mest mulig av det som kommer fram i klimakalkulatoren som en del av klimaregnskapet. God agronomi er godt klimaarbeid, sa Meinert Rød.

Siste saker