75 år med kjøtt i Lillesand

75 år med kjøtt i Lillesand – Min drivkraft har hele veien vært å skape og utvikle. Og jeg har nok brukt hjertet mer enn hjernen i det møysommelige arbeidet… Les mer

75 år med kjøtt i Lillesand

– Min drivkraft har hele veien vært å skape og utvikle. Og jeg har nok brukt hjertet mer enn hjernen i det møysommelige arbeidet med å videreføre og utvikle denne bedriften.

Av: Per A. Sleipnes

– Dette kjøttet kommer fra en av våre mange dyktige produsenter, fastslår Jens Øystein Eide.

Daglig leder Jens Øystein Eide hadde i år planlagt stor feiring i Lillesand, men han vet ikke eksakt når denne feiringen kan finne sted. Bedriften som hans far med samme navn etablerte for 75 år siden, har hatt en eventyrlig utvikling og dette faktum er det selvsagt all grunn til å markere.

– Jeg velger å innta en positiv holdning, til tross for pandemiens herjinger. Og en gang til sommeren eller tidlig på høsten, håper vi å kunne invitere til folkefest i Lillesand. Våre flotte ansatte fortjener å bli hyllet for den innsats som er lagt ned i denne bedriften gjennom mange, mange år, sier Jens Øystein Eide.

Viktige steg

Kjøtt & Eggprodusenten skulle normalt sett selvsagt tatt turen til Lillesand og møtt Eide & Co. for å lage denne reportasjen, men slik ble det dessverre ikke. Alle vet årsaken, men ved hjelp av digitale hjelpemidler (teams) gir Jens Eide og hans nære medarbeider Kim Bygland, et riss av den utvikling som har funnet sted i denne kjøttbedriften siden etableringen. Og det er i sannhet en imponerende «reise» som ledelse og ansatte har vært med på. Lillesand-bedriften har hele tiden tatt nye og viktige steg og i dag framstår Jens Eide AS som en kjernesunn kjøttbedrift med spennende vyer og planer for framtiden.

Økt omsetning i 2020

– Selv om pandemien også slo inn over oss som en tsunami i fjor vår, opplever jeg at vi har håndtert situasjonen på en tilfredsstillende måte. Omsetningen på 145 millioner kroner i fjor ble vesentlig større enn året før og bunnlinjen er nokså identisk med den vi hadde i 2019. Som så mange andre i denne bransjen investerte vi i fjor mye penger i form av interne fysiske tiltak for å stå imot smittepresset og jeg føler vi har lyktes, sier Eide.

Og til tross for økte kostnader og bortfall av markeder i forbindelse med pandemien: Eide & Co. har kjøpt et areal på ti mål rundt eksisterende slakterianlegg for å utvide med 3000 kvadratmeter. At det er et godt signal både til ansatte, bønder og kunder i sluttmarkedet, er det neppe tvil om.

Målbevisst far

Før vi retter blikket framover og lar Jens Eide forklare veien videre, tar vi et dypdykk i historien til 75-åringen.

Det var Jens Øystein Eides far (Jens Eide), som etablerte kjøttbedriften i sørlandsbyen. Faren var 17 år da krigen brøt ut i 1940. På denne tiden gikk han i slakterlære og hadde en drøm om etter hvert å starte egen virksomhet. Årets etter at krigen var over, kom tilbudet han lenge hadde ventet på. En annen bransjemann i Lillesand, Bjarne Tingsaker, skulle selge sin slakterforretning midt i Lillesand sentrum og 23 åringen slo til.

Selve butikklokalene leide han, og han måtte ut med 5000 kroner for inventaret i butikken. Dette var mye penger, all den stund en normal månedslønn den gang lå på ca. 70 kroner. Bjarne Tingsaker var partner det første året fram til Jens Eide fikk tatt svennebrev som 24 åring. Etter dette drev han butikken alene med litt hjelp fra sin far som var sjømann, samt en hjelpegutt. Butikken hadde åpent to–tre dager i uken.

– Her, i denne røda bua, startet Eide-eventyret for 75 år siden, sier Jens Øystein Eide.

Tre slakterbutikker i Lillesand

– På den tiden var det tre slakterbutikker i Lillesand, og det ble delt ut kjøttkvoter som i detalj foreskrev hvor mye den enkelte hadde lov til å selge. Disse kvotene ble beregnet ut fra hvor stor kundekretsen var. Butikken var nokså beskjeden, men det ble solgt pølser, pålegg og kjøttvarer.

– Hva med råvarene som ble brukt i produksjonen?

– Selve slaktingen foregikk i en rødmalt bu eid av Bjarne Tingsaker. Min far hadde en lastebil, en Opel Commer, som han brukte for å hente inn dyr fra gårdene. Men det var ikke uvanlig at dyr fra de nærmeste gårdene (maks 30 minutter unna) bare ble hentet og leid til fots for slakting. Tidlig på 50-tallet ble slakteridelen flyttet til en ny bu på Nedre Tingsaker. Lokalet var opprinnelig en smie som ble bygd om. Dette var mye finere lokaler enn de «gamle». Dyrene som ble slaktet måtte bæres rundt for hånd, noe som var en tung fysisk jobb. Dyrene ble slaktet og kløyvd i to før de ble fraktet videre til butikken, eller i retur til bonden, sier Jens Øystein Eide.

God returordning til bønder

– Ja, apropos retur til bonden. I dag framstår din bedrift som en svært viktig støttespiller til bønder i regionen. Ikke bare i form av normale tilførsler, men også gjennom å rendyrke og utvikle returmuligheter for bonden. Hvorfor har dere satset så målrettet på dette?

– En trygg og ikke minst tilfreds produsent er nøkkelen for oss. Derfor har vi valgt å være fleksible og gi våre produsenter mulighet til å få slakt og foredlede produkter i retur. Normalt får hver produsent tilgang til rundt 300 kilo slakt på årsbasis, men der er vi svært fleksible. Rundt 15 prosent av alt slakt som går gjennom våre linjer, returneres til bonden i form av stykningsdeler og foredlede produkter. Disse selger så produsentene videre med brukbare marginer. Dette er hva jeg velger å kalle en vinn-vinn situasjon for alle parter og som bidrar til lojale produsenter.

Flere milepæler

– Pek på noen viktige milepæler i bedriftens 75 år lange historie

– En viktig begivenhet var da min bror Hans gikk inn i firmaet i 1967. Jeg hadde også lyst, men far følte at firmaet ikke var stort nok til at begge sønnene kunne livnære seg av det. Dette plaget han, og da han i 1972 fikk tilbud om nye lokaler på E-18 senteret på Tingsaker slo han til. En frisk satsing ettersom lokalene var kostbare, men nå ble drømmen en virkeliggjort. Endelig kunne far bygge stort nok til at han kunne ta oss begge inn i driften. Og ikke minst kunne han flytte produksjonen ut av trange lokaler til tidsriktige lokaler på et plan, forklarer Jens Øystein Eide.

Eksisterende anlegg (bak brødrene Jens Øystein og Hans Eide), skal utvides med 3000 kvadratmeter.

Eget slakteri i 2004

En annen og kanskje enda viktigere begivenhet i historien til Jens Eide AS, var etableringen av eget slakteri for 17 år siden. Men det skulle bli en krevende prosess med en hel del krangling med Nortura som i utgangspunktet eide lokalene som Eide overtok. Via denne slakterietableringen, kunne Jens Eide & Co. også innta det «livsviktige» dagligvaremarkedet. Det skjedde i 2009, fem år etter at slakteriet var en realitet. Da ble også den aller første pakkemaskinen tatt i bruk .

– Slakterietableringen åpnet dører for oss. Fra å drive en relativt beskjeden virksomhet med kun salg over disk i egen butikk, samt noe catering, fikk vi nå mulighet til å etablere kontakt med grossister og dagligvarekjeder. Årlig omsetningen var den gang på beskjedne 16 millioner kroner. I dag er denne nær tidoblet.

Menneskene viktigst

– Du har hele tiden betonet viktigheten av å ta vare på og bygge opp motivasjonen til dine ansatte. Hvor mye har det betydd for framgangen?

– Uendelig mye. Vi hadde definitivt ikke klart å holde oppe det trykket vi har hatt de siste årene uten fantastiske medarbeidere. Jeg kan ikke få fullrost staben her i bedriften nok. Flere av våre nøkkelfolk startet opp som lærlinger og har blitt her. I dag har vi tre lærlinger i ulike avdelinger og det å la unge slippe til er et ledd i vår tenkning men hensyn til å trygge framtiden for bedriften. Det er de menneskelige kvalitetene som er selve fundamentet for vår virksomhet.

Jeg har også lyst til å trekke fram vår lojale og dyktige produsenter/bønder. Bidragene til disse, i form av slaktedyr, er selvsagt en avgjørende faktor i vår utvikling.

Færre utenlandske arbeidere

Og mens vi er inne på medarbeidere og samarbeidspartnere: et viktig poeng med Eides virksomhet er stabilitet. I motsetning til en hel del andre slakterier/skjærebedrifter, er ikke innslaget av utenlandsk arbeidskraft overveldende stort i Lillesand. «Bare» rundt en sjettedel av staben er av utenlandsk opprinnelse og svært mange har valgt å flytte familien til Norge. Så i disse pandemitider, med betydelige innreisebegrensninger, er det en ubetinget fordel for Lillesand-bedriften.

– Veien videre nå ?

– For å bli en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder i sluttmarkedet, utvider vi nå anlegget med 3000 kvadratmeter. Stikkord er forbedringer i produksjonen, pakkingen og nedkjølingen. Og det er liten tvil om at vi omsetningsmessig nå øker mer på foredling sammenlignet med slaktingen. Samtidig er det viktig å presisere at vi fikk økt våre tilførsler med 11 prosent i fjor. Det har bl.a. sammenheng med at vi ansatte tilførselsansvarlig for to år siden. Denne har bidratt til å styrke våre bånd med de rundt 700 produsentene som på ett eller annet nivå leverer til oss. Uten disse ville ikke vår virksomhet vært der den er i øyeblikket.

64 år

– Er det et generasjonsskifte på gang?

– Vi holder nå på å meisle ut veien videre. Hvis noen i min nære familie vil ta over, så er det selvsagt det jeg aller mest ønsker, påpeker 64-åringen.

Sønnene Fredrik og Daniel jobber i dag i slakterbedriften, mens sønn nummer tre, Jens Christian, er ansatt som kjøkkensjef på Dyreparken Hotell. Jens Øystein Eide har også døtrene Karoline og Janicke som har vært involvert i driften.

Daniel Eide jobber til daglig i slakteriet og kan etter hvert komme til å representere tredje generasjon Eide-slakter i Lillesand.

Siste saker