Du er her: Forsiden / Administrerende

Administrerende

Den norske grisen

I et representantforslag til stortinget fra Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete gjøres det et poeng av at nasjonal avl på gris medfører «friske griser» i Norge, sammenlignet med mange andre land. At det drives et godt avlsarbeid i Norge er både viktig og riktig, men hvor «norske» grisene i Norge blir av den grunn, kan diskuteres.

Bonden tar risiko

Avisen Nationen har, torsdag 28. august, en stor artikkel om markedssituasjonen for kylling. Det vises til at etableringen har vært stor og flere hus må stå tomme, fordi markedet ikke har behov for kyllingen. Slik tilpasning er selvsagt ikke gunstig, verken for bonden eller slakteriaktørene, men foreløpig har de sammen funnet løsninger som medfører at kyllingprisen ikke har forandret seg. Tapet deles mellom bøndene og industriaktøren.

Høy, mørk og framtidsrettet

Nationens Kato Nykvist har en «Kommentar» 09.09.2014 som jeg opplevde som befriende og nytenkende. I kommentaren aner jeg tilløp til en ambisjon om at avisen på leder-/kommentarplass framover åpner for å endevende argumenter og gamle påstander slik at viktige landbrukspolitiske debatter kan bygges på objektive, kunnskapsbaserte argumenter. Som daglige lesere av avisen ønsker jeg velkommen en Nationen som tar av seg skylappene og utvider mulighetsområdet - både for debatten og politikken. Det fortjener både næringen og debattantene.

Prisbombe på gris fra Nortura

KLF er svært positiv til at svinekjøttmarkedet nærmer seg balanse og at produsentene endelig kan se fram til bedre tider. Det er viktig både for produsentene og industrien at økonomien i svinenæringen gir rom for investeringer og langsiktig satsing. Men KLF er kritisk til markedsregulators vei fram til de foreslåtte prisøkningene.

Gris og pris … og grisehyl

Da Fatland annonsert at de fra mandag 21. april ville «premiere gris mellom 80-90 kilo med 50 øre pr. kg» utløste det kraftig grisehyl fra deler av svinesektoren.

Viktig og nødvendig løsning

- All honnør til Ingunn Foss (H), Morten Ørsal Johansen (FrP), Line H. Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V). Det var et stykke helt nødvendig arbeid de gjorda da de la på plass jordbruksavtalen onsdag kveld.

KLF er hørt!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varslet i dag en gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. I løpet av kort tid skal det bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med sin innstilling våren 2015.

Fortsatt plass på reguleringslageret!

«Vi har plass til flere bønder på laget!» Slik avslutter konserndirektør Hans Thorn Wittusen i Nortura sitt innlegg, publisert på deres hjemmesider 10.01.2014. Tydeligere kan det vel ikke sies at det fortsatt er god plass på reguleringslagrene som Nortura har eksklusiv adgang til.

Et ventet innfraktslakt!

I 2011 ble innfraktsordningen for slakt endret under sterke protester fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Nå slakter NILF ordningen.

Sylvi Listhaug ønskes velkommen!

Gjestekommentaren nr. 9, 2013 er skrevet av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.
– De som har fulgt Oslo-politikken, vet at Listhaug er en tøff, dreven og uredd politiker som raskt får overblikk over fagområdet hun forvalter.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser