Du er her: Forsiden / Administrerende

Administrerende

Konkurransevilkår og produksjon i fokus fra ny regjering

- Det er gledelig at H og FrP i regjeringsplattformen så tydelig prioriter at landbrukspolitikken skal ha fokus på produksjon. Å sikre en langsiktig, tilstrekkelig stor norsk landbruksproduksjon slik at det langt på vei dekker matindustrien råvarebehov er viktig for medlemmene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Mistenkelighetens skjær over kundelister

Utnevnelsen av Sylvia Listhaug til landbruks- og matminister blir kommentert fra flere hold. En del røster stiller spørsmål om kundene hun jobbet for i First House vil kunne påvirke dagsorden i Landbruks- og matdepartementet.

Gris - til begjær og besvær

- Inne i det fjerde året med overskudd av gris må vel selv de mest ihuga tilhengerne av dagens markedsreguleringsmodell få en følelse av at systemet har et forbedringspotensiale.

Grunn til positive forventninger etter valget

– KLF og våre medlemsbedrifter har all grunn til å ha positive forventninger til en eventuell ny regjering og visse justeringer i landbruks- og matpolitikken. Vårt mål er at vi til enhver tid skal ha rammebetingelser både for landbruket og matindustrien som sikrer styrke og effektivitet.

Bør beklage, ikke kritisere!

I årets tilbud til bøndene refser staten Omsetningsrådet for ikke å være tilstrekkelig kritiske i vurderingen av ressursbruken i Opplysningskontoret for egg og kjøtt. KLF finner statens formuleringer i tilbudet ubegrunnet og utidig.

Tilbud uten trøkk

Statens tilbud til bøndene ser ut til å være godt nok til at forhandlinger starter. Årets tilbud skiller seg fra fjoråret med at det 120 millioner kroner høyere.

Penga på bordet!

Årets jordbruksoppgjør blir spennende. Høye forventninger, signaler om at fjorårets tolløkning skal gi penger i kassa, og færre produksjoner som skal ha målpris. Det kan gi en lettantennelig situasjon. (Kronikk på trykk i Nationen 26.04.2013)

Eggende, nordisk kyllingsamarbeid

- Når de dyktigste og mest innovative fjørfebedriftene i de tre nordiske landene går sammen på denne måten bør alt ligge til rette for god utvikling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir i KLF.

Valgår – i Norge og i KLF

Bladet Kjøttbransjen: Gjestekommentaren nr. 1 2013, av Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF-direktør
- Utfallet av årets stortingsvalg kan få store konsekvenser for rammebetingelsene som kjøtt- og fjørfeindustrien og landbruket skal leve med.

Tøff framtid for private eggpakkerier

- Landbruks- og matdepartementet kaster ut livlina til Nortura på eggsektoren, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. Han mener en ny forskriftsendring legger til rette for sterk konkurransevridning mellom aktørene i eggmarkedet, der eneste vinner blir Nortura.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser