Aasheim økte salget med 25 pst i fjor

Aasheim økte salget med 25 pst i fjor Aasheim Kjøtt AS i Solbergelva fikk en solid omsetningsøkning i fjor. Nær 25 prosent forbedring i salget i forhold til 2019 og… Les mer

Aasheim økte salget med 25 pst i fjor

Aasheim Kjøtt AS i Solbergelva fikk en solid omsetningsøkning i fjor. Nær 25 prosent forbedring i salget i forhold til 2019 og også resultatmessig var det klar forbedring i fjor.

Daglig leder Asbjørn Aasheim (bildet) oppgir økt kapasitet og økt salg til dagligvarekjedene som forklaringen på den formidable salgsøkningen.

– Vi hadde dessuten mye varer på lager fra 2019 som gikk ut i løpet av fjoråret. Pandemi-situasjonen bidro til at grensene ble stengt og at den innenlandske etterspørselen etter storfekjøtt økte kraftig.

– Det fikk positive konsekvenser for oss. Så mye økte salget at vi nær måtte fordoble antall ansatte. Fra 15 til rundt 30, sier Asbjørn Aasheim.

Bedriften i Solbergelva utenfor Drammen skjærer storfe og småfe. For storfe er det en miks av importert storfehelslakt og norsk storfe.

Nortura lever praktisk talt alt av norsk helslakt og Aasheim karakteriserer kjøttsamvirket som en god og stabil samarbeidspartner.

Hva med dagligvarekjedene? Noen spesielle dere jobber tett opp mot? Nei, vil leverer til samtlige kjeder og har en tett og fin relasjon til disse. Noe av det vi leverer går direkte fra oss og noe via grossist.

– Hva med inneværende år? Er trenden den samme? – I hovedsak ja. Etterspørselen etter storfe, særlig norsk er stor fortsatt og vil nok bli det helt fram til vi får en åpning av grensene til Sverige.

– Grensehandel er jo den aller største «konkurrenten til norsk kjøttbransjen og det har vi virkelig fått bekreftet gjennom denne pandemien, fastslår Asbjørn Aasheim.

Aasheim Kjøtt A/S ble etablert i 1982 og flyttet inn i nye produksjonslokaler i 2004.

Siste saker