ACT Logimark med vekst i RFID baserte løsninger

ACT Logimark med vekst i RFID baserte løsninger ACT Logimark melder om vekst i leveranser av utstyr og løsninger basert på RFID-teknologi. Per A. Sleipnes ACT Logimark, som senere i… Les mer

ACT Logimark med vekst i RFID baserte løsninger

ACT Logimark melder om vekst i leveranser av utstyr og løsninger basert på RFID-teknologi.

Per A. Sleipnes

ACT Logimark, som senere i år vil ferie 30 år som leverandør av løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere, leverer stadig flere RFID basert løsninger. Markedssjef Anne Tove
Håveødegård, tror at en viktig årsak til stadig vekst, skyldes at ACT var tidlig ute med å skaffe seg gode internasjonale samarbeidspartnere og kompetanse om bruk av RFID-tags som informasjonsbærere.

RFID-taggens identitet brukes ofte sammen med produktets strekkode og gjør merking og avlesning sikker og varig.

Markedssjef Anne Tove Håveødegård i ACT Logimark.

Startet i Halden

En av våre første RFID-løsninger leverte vi for snart 15 år siden til Norske Skog Saugbrugs i Halden, hvor oppgaven var å holde styring på tamburen som benyttes som kjerne ved opprulling av hver enkelt papirrull. Dette ga erfaring, og snart var vi i gang med RFID-installasjoner hos produsenter av byggevarer, blant annet dører og vinduer, forteller Håveødegård.

God hjelp av GS1 Norge

GS1, som gjennom sin utrettelig internasjonale innsats med å etablere standarder og standardiserte løsninger for ulike bransjer, gir oss god drahjelp med tanke på å blant annet frekvens i våre løsninger. Dette kan ses som en videreføring av standardisering av strekkoder, som GS1 har tatt frem. Det at GS1 har valgt å standardisere bruken av UHF som frekvens, har gjort det langt enklere og rimeligere å skaffe etiketter, tags og brikker, samt printere, terminaler og annet utstyr som inngår i en RFID-basert leveranse.

Totalleverandør

ACT Logimark, som har ingeniører og programmerere i sin stab, er en av få leverandører som fremstår som totalleverandør. Antall leveranser basert på bruk av strekkode- og RFID-teknologi øker stadig hos ACT Logimark, og omfatter i dag også styring og kontroll av blant annet lastbærere, som containere og paller. Selskapets egen programvare, LogiFlow, er i dag i bruk i bedrifter i hele Skandinavia.

ACT Logimark kan i dag levere RFID-tags, -etiketter og -brikker til nær sagt alle bransjer og applikasjoner, og de ser på denne delen av sin virksomhet som et viktig og voksende fagfelt.

AutoID som egen plattform

ACT Logimark, som trolig er mest kjent for leveranser av printere og merkemaskiner, har delt inn sine virkefelt i ulike plattformer, og etablerer nå AutoID som egen plattform. Dette som et ledd i å optimalisere leveranser og installasjoner av maskiner, utstyr og løsninger av maskinvare og programvare hvor strekkoder og RFID-løsninger inngår. ACT planlegger å ansette egen kategorisjef for plattformen AutoID i løpet av 2020.

Siste saker