Afrikansk svinepest truer norske grisebesetninger

Afrikansk svinepest truer norske grisebesetninger Når den dødelige dyresykdommen afrikansk svinepest (ASP) nå har kommet til Europa, er det viktig å sette i verk tiltak som hindrer at den også… Les mer

Afrikansk svinepest truer norske grisebesetninger

Når den dødelige dyresykdommen afrikansk svinepest (ASP) nå har kommet til Europa, er det viktig å sette i verk tiltak som hindrer at den også blir en trussel for norske grisebesetninger.

Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet

I Kina ble nylig 200 000 griser slaktet ned for å stanse spredningen av den alvorlige smittsomme dyresykdommen.

– Dette er en dyresykdom som vi er svært bekymret for at skal komme til Norge. Foreløpig ser vi at den sprer seg sakte, men sikkert fra Baltikum, og den har blitt oppdaget så langt vest som Belgia, sier Anne Marie Jahr (bildet), seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Dersom smitten først etablerer seg i Norge, vil det trolig ikke være mulig å bli kvitt den, og kostnadene vil bli store. En av de potensielle konsekvensene er at det kan bli mangel på svinekjøtt.

Sykdommen er dødelig for griser, og det finnes ingen behandling eller vaksine. Den sprer seg svært hurtig mellom gårder når den først har etablert seg. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

– Vi har innført en rekke tiltak som skal redusere risikoen for at smitten skal komme hit, men vi er avhengige av at folk hjelper oss. Mat fra land med sykdommen kan inneholde smitten, derfor er det svært viktig at vi ikke kaster matavfall i naturen. Matrester tiltrekker seg ville dyr som villsvin, og dersom de blir smittet, kan de spre viruset til svinebesetninger, sier Jahr.

Siste saker