Aldri solgt mer kraftfôr til fjørfe

Salget av kraftfôr til fjørfe har hatt en formidabel økning de siste årene. Nå tar Felleskjøpet Agri nye grep for å sikre enda flere bære-kraftige løsninger. I 2021 satte Felleskjøpet… Les mer

Salget av kraftfôr til fjørfe har hatt en formidabel økning de siste årene. Nå tar Felleskjøpet Agri nye grep for å sikre enda flere bære-kraftige løsninger.

I 2021 satte Felleskjøpet Agri ny rekord da samvirket solgte mer enn 220 000 tonn av kraftfôret Kromat til fjørfe. Dette er en næring i vekst. Siden 2015 har Felleskjøpet økt omsetningen av fjørfefôr med 19 prosent.

– Det er gledelig å se at vi befester vår viktige posisjon på dette kraftfôret, som er en avgjørende innsatsfaktor for god drift og dyrevelferd, sier produktsjef kraftfôr Hanne Christine Øverli i Felleskjøpet Agri.

«Engrosforbruket av hvitt kjøtt (fjørfe) økte fra 1 til 21 kilo pr. person pr. år i perioden 1959–2013, og har siden vært på et noe lavere nivå. I perioden 2015–2019 gikk forbruket opp fra 18 til 20 kilo pr. person pr. år. I 2020 har engrosforbruket av hvitt kjøtt endret seg lite», skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet publiserer årlig rapporten Utviklingen i norsk kosthold. Like før jul kom rapporten for 2021. Den viser at nordmenn har høyt forbruk av både egg og hvitt kjøtt.

I samme rapport kommer det fram at nordmenn spiste i snitt 13,4 kilo egg i løpet av 2020.

– Vi er opptatt av å bidra til at vi kan ha mest mulig norskprodusert mat. Felleskjøpet Agri jobber langsiktig med å sikre gode forutsetninger for fjørfenæringa gjennom godt fôr og fôringsråd, som er selve grunnstenen i et godt liv for dyrene, sier Øverli.

Felleskjøpet var en av de sentrale aktørene da en samlet næring gikk sammen og tok ut narasin av fôret til slaktekylling. Antiparasittmiddelet ble assosiert med antibiotika. I dag tilsettes det ikke lenger narasin rutinemessig i fôret til slaktekylling.

Siste saker