Alle slaktegrisbesetninger skal med!

Alle slaktegrisbesetninger skal med! Gardermoen – Vi har lagt hodet på blokka og forpliktet oss overfor landbruks- og matministeren, sier styreleder i KLF, Ståle Gausen. Under KLFs slakterimøte nylig viste Gausen… Les mer

Alle slaktegrisbesetninger skal med!

Gardermoen – Vi har lagt hodet på blokka og forpliktet oss overfor landbruks- og matministeren, sier styreleder i KLF, Ståle Gausen.

Under KLFs slakterimøte nylig viste Gausen til Jon Georg Dales ultimatum om at hvis ikke bransjen selv klarer å rydde opp, og gi all slaktegris bedre velferd, vil staten komme med utvidede kontroller og krav til næringen.

– Slaktegrisen skal få tettere oppfølging fremover, når vi nå har skaffet oss oversikt og har datasystemet er på plass. Det som gjenstår er en mildt sagt formidabel jobb med å få slaktegrisprodusentene inn i løsningen før nyttår. Men hverken slakteriene eller bøndene ønsker nye offentlige pålegg, så dette skal vi få til. Innen 1. november skal 50 prosent av slaktegrisprodusentene være med i programmet, og ved årsslutt skal alle være med, fastslår Gausen.

I desember 2017 ble Handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris, inkludert et dyrevelferdsprogram, vedtatt i bransjestyret. Målet er å sikre norsk slaktegris god dyrevelferd ved at alle norske slaktegrisbesetninger skal delta i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris.

– I korte trekk inneholder programmet årlige obligatoriske veterinærbesøk i besetningene, bedre dokumentasjon og tettere oppfølging av eventuelle funn. For dem som mot formodning velger å stå utenfor dyrevelferdsprogrammet, kommer et pristrekk på 50 øre pr. kilo, allerede fra nyttår, sa Stine Gulliksen fra Helsetjenesten for svin i Animalia, til slakterilederne som var samlet på Gardermoen.

I sitt innlegg viste hun slakterilederne systemet produsentene og veterinærene skal benytte i rapporteringen. Alt fra nyregistrering til ferdigstilling av rapport etter veterinærbesøk.

Under slakterimøtet kom det også frem ønske om kursing og samkjøring av produsentrådgiverne på KLF-slakteriene. KLF tar derfor initiativ til opplæring i begynnelsen av september.

– Vi samler nå rådgiverne for å gjennomgå dyrevelferdsprogrammet og sette rådgiverne i stand til å veilede og motivere sine produsenter og tilknyttede veterinærer, sier Karl Kristian Kongsted, Spesialveterinær i KLF.

Produsentrådgiverne er slik jeg ser det nøkkelen til å nå målet om å få alle slaktegrisbesetningene som leverer gris til KLF-slakteriene inn i løsningen før nyttår. KLF vil følge opp slakteriene tett fremover, og gi råd til produsenter og veterinærer om hvordan en skal tolke retningslinjene, sier han.

Siste saker