Almo Hjort kan nå selge viltkjøtt til hele Europa

Almo Hjort kan nå selge viltkjøtt til hele Europa Det nybygde slakteriet til firmaet Almo Hjort i Snåsa, står nå klart til bruk og fikk nylig på plass godkjenningene fra… Les mer

Almo Hjort kan nå selge viltkjøtt til hele Europa

Det nybygde slakteriet til firmaet Almo Hjort i Snåsa, står nå klart til bruk og fikk nylig på plass godkjenningene fra Mattilsynet som blant annet gir bedriften mulighet til å selge kjøtt i hele Europa.

Slakteriet til Lars Erik Almo har som det første i Snåsa fått godkjente EFTA-stempler, som muliggjør salg av kjøtt til hele Europa.

– Ja, vi er nå godkjent til å slakte tamrein og oppdrettsvilt samt godkjenning som viltbehandlingsanlegg slik at vi kan ta imot vilt for nedskjæring og for salg, forteller Lars Erik Almo. Slakteriet har også fått på plass det såkalte ovale stemplet, noe som ifølge mattilsynet er det første i Snåsa.

En stor lettelse

At det nye slakteriet nå er på plass og godkjent er en stor lettelse for Almo og hjortefarmen Almo Hjort, som nesten har jobbet med kniven på strupen denne høsten.

– Vi har så langt hatt en dispensasjon for å få slaktet hjort hos Vilteksperten, men siden den dispensasjonen går ut i år var vi nødt til å få på plass det nye slakteriet innen neste slaktehøst eller så måtte vi ha avviklet hjortefarmen, sier Almo.

Tre hektiske måneder

Grunnarbeidet til det nye slakteriet ble startet i fjor høst, og sålen ble støpt i juni 2020. Der etter har det vært tre hektiske måneder med snekkerarbeid før bygget til slutt sto ferdig.

– Jeg har i all hovedsak benyttet meg av lokale entreprenører. Snåsa Entreprenør og Trond Øverli so for grunnarbeidet, Byggmester Øien har satt opp bygget, Namdal VVS har gjort rørleggerarbeidet og Aelektro fra Namsos har gjort det elektriske. Innvendig har Omli landbruksmekaniske verksted ordnet med blant annet sveising av hengebanen som går gjennom hele slakteriet, forteller Almo, som i tillegg har lagt ned en god del egeninnsats for å komme i mål med utbyggingen.

Kapasitet på 40 hjort

Slakteriet har kapasitet til å ha 20–25 elg på kjølerommet av gangen, noe som ifølge Almo skal tilsvare om lag 40 hjort.

– Opptil 40 hjort skal det være plass til, men så mange blir det nok ikke slaktet i en omgang uansett, sier Almo, som har fått med seg et par lokale kjøttskjærere til å bistå i slakteriet

Så langt har det vært fire elg og ett rådyr som har gått gjennom slaktelinja og testene har gått rimelig bra.

– Noe småplukk har det vært, men det er slike ting man rett og slett ikke ser før man har kjørt noen slakt gjennom anlegget, opplyser Almo.

Tilbud til lokale jegere

Han håper slakteriet kan bli et godt tilbud til lokale jegere, som nå kan slippe kjøreturen ned til Vilteksperten for å levere elg eller annet hjortevilt.

– De kan komme hit med elgen og få den flådd og inn på kontrollert kjøling rimelig raskt. Vi samarbeider med Vilteksperten og kan transportere hele, halve eller kvarte slakt ned dit, noe som er gunstig både med tanke på kjøttkvalitet, men også for dem som ønsker å fortsette jakta i stedet for å bruke to–tre timer på å kjøre slaktet sitt ned til Binde selv, forklarer Almo.

Samtidig kan Almo få med ferdige varer fra Vilteksperten som blir fraktet tilbake til jegerne på Snåsa.

Slakteanlegget har fått millionstøtte fra Innovasjon Norge.

Millionstøtte fra Innovasjon Norge

Slakteanlegget var kostnadsberegnet til å koste om lag tre millioner kroner. Av dette kom det inn blant annet en million kroner i støtte fra Innovasjon Norge og 100 000 kroner fra SpareBank 1.

– Jeg har ikke fått inn de siste regningene enda, men slik det ser ut nå vil kostnadsberegningen være rimelig spot-on, opplyser Almo.

Almo har planer om å videreutvikle slakteriet og produksjonslinja. Først ut er et par søknader om å få godkjenning til å ta imot og slakte sau og storfe, og deretter tar han sikte på mer videreforedling av viltet.

– På sikt kan det selvsagt være aktuelt med for eksempel røyking og speking av kjøtt. Men først må vi få på plass godkjenningene for slakt av sau og storfe, avslutter Almo.

Siste saker