Animalia skal gi råd til eggprodusenter

Når Animalia nå har fått oppgaven med å rådgi eggprodusentene i KLF-systemet, betyr ikke det at KLF har gitt fra seg ansvaret for denne rådgivningstjenesten.

Frittstående eggpropdusenter her i landet har gjennom mange år hatt nytte av faglig bistand fra Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund. KLF har nemlig hatt egen fagrådgiver innen fjørfeproduksjon. Rådgiveren har på ulike nivå bistått eggprodusenter som leverer egg til de KLF-tilknyttede eggpakkeriene. Denne rådgivningen blir nå altså overtatt av Animalia, ved Helsetjenesten for fjørfe. Men det er fortsatt i KLFs regi.

EGENANDEL
Rådgivningstjenesten inkluderer faglig rådgivning direkte til produsenter innenfor temaer som management, produksjon, omlegging av driftssystem, dyrevelferd og dyrehelse med mer.
– Når du som produsent leverer egg til et KLF-tilknyttet eggpakkeri, vil KLF subsidiere mesteparten av kostnaden ved rådgivingen fra Animalia, slik at du kun betaler en liten egenandel. Dersom du ønsker rådgivning fra Animalia, ta kontakt med ditt eggpakkeri. Tilbudet er begrenset i økonomi og kapasitet, så det er eggpakkeriet som godkjenner forespørselen og tar kontakt med Animalia, forteller sjefsveterinær Ida Mathisen (bildet) i KLF.

FLERE NIVÅER
Eggpakkeriet trenger en kort beskrivelse av hva som ønskes rådgivning om og hvilket omfang av rådgivning som er nødvendig. Animalia inngår deretter en avtale med den enkelte produsent om rådgivning.

Rådgivningstilbudet finnes på ulike nivå:

  • NIVÅ 1 - Diskusjon/analyse med f.eks. samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, utveksling av data fra egen produksjon. Egenandel: 800 kr pr. år. Verdi av mottatt tjeneste inntil 2500 kroner.
  • NIVÅ 2 - Enkeltprodusent: Enkel bistand til produsent og gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk. Egenandel 2800 kr pr. år. Verdi av mottatt tjeneste inntil 15 000 kroner.
  • NIVÅ 2 - Grupperådgivning: Rådgiving av en gruppe produsenter med gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk hvor flere produsenter møtes.Egenandel 2800 kr pr. år (fordelt på antall produsenter). Verdi av mottatt tjeneste inntil 15 000 kroner.
  • NIVÅ 3 - Bistand til produsent med flere gårdsbesøk. Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt to gårdsbesøk. Egenandel 5800 kr pr. år. Verdi av mottatt tjeneste inntil 30 000 kroner.

EVALUERES
Satsene for egenandel blir fortløpende evaluert og kan bli justert for nye avtaler. Egenandelen vil komme tydelig frem når avtalen inngås med Animalia.

Siste saker