Annis imponerte ministeren

Utrolig hva du har fått til. Rett og slett imponerende, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under besøket hos Annis Pølsemakeri på Ringebu.

Uttalelsen kom etter ministerens befaring av bedriften og butikken tidligere denne måneden. Den øl-interesserte ministeren kunne også registrere øl-typer han ikke hadde sett eller smakt tidligere.

Valgkampen er i gang og landbruks- og matminister Dale besøkte håndverksbedriften Annis Pølsemakeri på vei til countyfestivalen på Vistra. Med seg hadde han blant annet FrPs stortingsrepresentant fra Opplandsbenken, Morten Ørsal Johansen.

Hos Annis ble de møtt av kommunens varaordfører Kristin Teigen og fungerende rådmann Britt Åse Høyesveen. Landbruksdirektøren i Oppland, Bente Odlo, var også med på besøket som var initiert av KLF.

Liksom ministeren lot Morten Ørsal Johansen lot seg begeistre.
- Veldig mange opplendinger er flinke til å produsere og skape ting, men vi er nok ikke like flinke som andre til å skryte av og løfte frem det vi får til.

- Selv om ikke Anni skryter, forstår jo enhver som kommer inn i butikken at her står det folk med solid fagkunnskap og ønske om levere gode tjenester og produkter til kunder fra fjern og nær.

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

Besøket var starten på KLFs politiker-offensiv som vil foregå frem til valget.
- Det er ikke til å komme fra at politikernes beslutninger i stor grad påvirker arbeidsbetingelsene og utviklingsmulighetene for våre medlemsbedrifter, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

- Årets jordbruksoppgjør var et godt eksempel på det, der prisforskjellen på råvaren svinekjøtt varierte med tre til fire prosent avhengig av hvilken reguleringsmodell politikerne valgte skulle gjelde fra 1. juli i år.

Politikernes besøk er en del av KLFs kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater man regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

- Når vi får sentrale politikere med på bedriftsbesøk og gjennomgang slik som hos Annis, øker vi politikernes kunnskap om bransjen vår og om utfordringene vi møter på, sier Juul-Hansen.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Før valget er det derfor planlagt bedriftsbesøk med 25 potensielle stortingsrepresentanter. Interessen fra politikerne er stor; i Møre og Romsdal jobbes det for eksempel nå med et opplegg der en stortingsrepresentant skal besøke fire bedrifter og bruke en hel dag med KLF.

- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet, sier Juul-Hansen.

Siste saker