Arbeidet med smitteberedskap må gires opp ytterligere opp

Arbeidet med smitteberedskap må gires opp ytterligere opp OSLO Etter at FG Kjøttsenter på Furuset i Oslo nylig vedtok å stenge produksjonen etter at flere ansatte fikk påvist koronasmitte, oppfordrer… Les mer

Arbeidet med smitteberedskap må gires opp ytterligere opp

OSLO Etter at FG Kjøttsenter på Furuset i Oslo nylig vedtok å stenge produksjonen etter at flere ansatte fikk påvist koronasmitte, oppfordrer styrelederen i selskapet andre bransjeaktører om å maksimere arbeidet med å unngå smittespredning i bedriftene.

Per A. Sleipnes

Illustrasjonsfoto

Styreleder Ståle Gausen i FG Kjøttsenter er nøye med å understreke at situasjonen i selskapet ikke har påvirket produktsikkerheten; men at dette er et helsespørsmål for medarbeiderne.

Krevende

Samtlige av dem som var smittet, hadde milde symptomer og ingen ble innlagt på sykehus.

– Nå er det viktig at ingen blir slepphendte etter hvert som samfunnet åpner gradvis opp. Vi har opplevd at til tross for strenge interne smittevernregler, så fikk vi inn koronasmitte i anlegget. Dette viser med all mulig tydelighet at det er krevende å drive virksomhet med mange som jobber tett sammen. Men ikke desto mindre: det er umåtelig viktig å sette i verk strenge og gode nok tiltak, sier Ståle Gausen.

Løpene dialog

Han peker på at FG Kjøttsenter har samarbeidet nært med myndighetene i denne konkrete saken.

– Vi har samarbeider tett med lokalt smittevernteam og bydelsoverlegen for å følge opp situasjonen. Skjærebedriften på Furuset har også et svært godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å følge opp de ansatte. Vi har dessuten hatt løpende dialog med Mattilsynet. De fastslår at det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer eller emballasje. Situasjonen har derfor ikke påvirket produktsikkerheten, understreker styrelederen i FG Kjøttsenter.

Situasjonen har heller ikke påvirket leveringsdyktigheten, ettersom samarbeidsbedrifter raskt omstilte og hjalp til med å få skåret grisen.

– Åpenhet viktig

Driftssjef Rune Morten Johansen hos Furuseth har fått med seg utfordringene til FG Kjøttsenter i forbindelse med korona-smitten. Han tror åpenhet er viktig og har selv gjort seg en del betraktninger rundt dette med smitte og smittehåndtering.

– Det er nok tilfeldigheter som rår når noen bedrifter blir rammet og andre ikke. For vårt vedkommende har vi intensivert smittevernarbeidet betydelig den siste tiden og flere arbeidsrutiner er endret. Dette med avstand mellom operatørene er spesielt innskjerpet hos oss og vi har dessuten valgt å dele de ansatt i faste grupper som rullerer på linja. Disse rulleringsgruppene er så isolert fra hverandre. Det vil i praksis si at gruppene ikke er i nærheten av hverandre hverken på linja eller i kantina, sier Rune Morten Johansen.

– Hvordan klarer dere det?

– Rett og slett ved at det er installert fysiske barrierer (forheng) mellom gruppene uansett hvor de ferdes i anlegget. I kantina har vi dessuten nå merket bordene med navn slik at den enkelte ansatt har sin faste plass ved bordene i forbindelse med måltider.

Ledelsesansvar

Mattrygghets- og kvalitetssjef i KLF, Mette Juberg, oppfordrer på generelt grunnlag ledere i kjøttbedrifter til å lytte enda mer på bedriftens kvalitetsansvarlige i den kritiske situasjon vi nå befinner oss i. Hun peker også på viktigheten av å benytte den kompetansen som KLF som bransjeorganisasjon sitter på i denne sammenhengen.

– God kultur og involvering på arbeidsplassen ser vi er viktig. Vi ser at det er store forskjeller på bedriftene på dette området. Mens noen KLF-bedrifter har svært gode opplegg og rutiner for smittebegrensing, er andre ikke fullt så gode. Det er en viktig ledelsesoppgave sørge for at «alt er på stell», i disse pandemitider.

– Vis respekt for det arbeid kvalitetsansvarlig er satt til å utføre! Det er nå, etter at samfunnet delvis er åpnet igjen, at utfordringene kommer for fullt, fastslår Juberg.

Sparringpartner

– Hun minner om at KLFs folk alltid er i beredskap for bedriftene.

– Vi skal være sparringpartner og rådgiver for dere og det er viktig at bedriftene benytter våre ressurser. Det kan være så enkelt som at du som leder eller kvalitetsleder sender oss et bilde av produksjonslokalene og så kan vi komme med råd i forhold til organisering av smitte vern, avslutter Mette Juberg.

Siste saker