Årets ammekuprodusent fra Meråker

Frode Størseth ble nylig kåret til Årets ammekuprodusent i Norge. Han driver gården Hegnes i Meråker, Trøndelag. Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura, Animalia, KLF og TYR for å… Les mer

Frode Størseth ble nylig kåret til Årets ammekuprodusent i Norge. Han driver gården Hegnes i Meråker, Trøndelag.

Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura, Animalia, KLF og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. Produsenten som kåres til «Årets ammekuprodusent» får overrakt det synlige beviset i form av en plakett samt et reisestipend på 10 000 kroner under TYRs årsmøte.

Størseth tok over gården i 2008 etter sine foreldre. Gården er på rundt 800 dekar dyrket mark, med tilgang til store utmarksarealer. I tillegg til ammeku er det 74 vinterfôra sau på Hegnes.

Frode Størseth er godkjent aktiv avlsbesetning på Simmental. Foreldrene startet opp med to kyr, en kvige og en okse i 1997. I dag har Frode rundt 100 mordyr med salg av en del avlsokser og drektige kviger/kyr, resten går til fremfôring av slakt. Han bygde nytt fjøs i 2017 som ivaretar god dyrevelferd og HMS, bl.a. med eget utlastingsrom til dyra. Han inseminerer alle dyra selv og har fokus på god drift. Størseth er opptatt av å utnytte gårdens ressurser best mulig og en stor del av besetningen går derfor på utmarksbeite. I 2021 var det 180 storfe som ble sluppet på beite i utmarka.

Om årets vinner uttaler lokal veterinær følgende: Årets ammekuprodusent har en besetning med tillitsfulle og nysgjerrige kalver, og rolige og harmoniske kyr. Kalvene vokser godt, og han har rene og fine dyr. Det brukes mye tid i fjøset og på dyrene, og han søker aktivt kunnskap for å forbedre driften. Sykdom blir raskt oppdaget og tatt tak i og det er gode rutiner for smittevern. Fjøset er i god stand og fremstår som ryddig og i orden ved hvert besøk. Et trivelig fjøs å komme til som veterinær.

Siste saker