Over 500 norske bransjefolk på IFFA 2022

Etterdønninger av pandemien og betydelig fravær av besøkende fra land som Russland, Ukraina og Kina, bidro til at årets IFFA-messe framsto noe mer nedskalert enn normalt. Men viktigheten av denne… Les mer

Etterdønninger av pandemien og betydelig fravær av besøkende fra land som Russland, Ukraina og Kina, bidro til at årets IFFA-messe framsto noe mer nedskalert enn normalt. Men viktigheten av denne markedsplassen for kjøttbransjens folk, er det ingen som bestrider.

Av Per A. Sleipnes

Alle IFFA-foto: Svein Erik Eide

Til sammen vel 49 000 besøkende fra 129 land ble status for årets IFFA-messe i Frankfurt. 860 utstillere var representert på et 115 000 kvadratmeter stort messeareal i år og mer enn halvparten av disse var fra land utenfor Tyskland. Årets besøkstall er naturlig nok godt under tilsvarende tall for tre år siden, men denne viktige messen for leverandører til kjøttbransjen samlet allikevel utstillere fra 44 land fra hele verden. Det sier det meste om IFFA-messens relevans anno 2022.

Samme antall haller

Ikke rart ass. messedirektør, Kerstin Horaczek var svært tilfreds med messen som helhet.

– Vi valgte denne gang å beholde antallet haller uendret fra 2019, bl.a. for å gi mer plass både til utstillerede og besøkende. Det fikk vi mange gode tilbakemeldinger på. Årets messe må for øvrig sies å være godt timet ettersom vi nå ser at pandemien begynner å slippe taket – særlig i Europa. Men fortsatt setter den sitt preg på oppslutningen fra deler av Asia, samt Nord- og Sør-Amerika.

Mange fra Norge

– Hva med det norske innslaget i år?

– Norge er som vanlig svært godt representert på besøkssiden. Dessverre ikke fullt så gode på utstillersiden, men det kan endre seg. Her er både Danmark og Sverige lenger framme. For tre år siden besøkte knapt 500 norske bransjefolk IFFA og i år passerte besøkstallet fra Norge 500. Så vet vi at norske importører/agenter er godt representert på mange stands på messa. Norge er med andre ord sterkt representert og vi vet at norske bedrifter i stor skala benytter denne messen til å handle inn viktig produksjonsutstyr, fastslår Horaczek.

Russland borte

Hun er tydelig på at Russlands fravær både av besøkende og utstillere var merkbart på årets messe. – Russiske bedrifter står historisk for rundt ti prosent av handelen i forbindelse med enn «normal» IFFA-messe og fravær av russere innebærer derfor et merkbart omsetningsbortfall. Det rammer særlig tysk leverandørindustri som tradisjonelt er store i Russland.

– Hva er nytt i år, kontra IFFA-messen for tre år siden.

– Strukturen er i stor grad den samme og messen framstår som vanlig som en møteplass ingen i kjøttbransjen vil miste. I år har vi sett mer aggressive kjøttmotstandere utfolde seg i noen messehaller. Det bekymrer. Vi snakker da om militante veganere som går svært langt i å nå fram med sitt budskap, understreker IFFA-messen assisterende messedirektør overfor bladet Kjøttbransjen.

Hun sier det var en fornøyelse å gå gjennom hallene og møte bransjedeltakere igjen.

– En nesten euforisk stemning dominerte IFFA denne gang. Jeg følte tydelig hvor lettet alle var over endelig å kunne møtes personlig igjen, avslutter Kerstin Horaczek.

Assisterende messedirektør for IFFA 2022, Kerstin Horaczek.

Siste saker