Avlbesetningsmøte med ny viten

Grisen bruker øret som en temperaturregulator, og forsøk viser at temperaturen i øret stiger litt under et døgn før grising starter. En temperatursensor som måler temperatur i øret hos purka… Les mer

Grisen bruker øret som en temperaturregulator, og forsøk viser at temperaturen i øret stiger litt under et døgn før grising starter. En temperatursensor som måler temperatur i øret hos purka er derfor under utvikling.

Av Per A. Sleipnes

Ved å finne ut når grisen kommer til å grise, kan bonden være til stede, hjelpe ved behov og på den måten redusere faren for spedgris-tap.

Forsøk viser også at øretemperaturen synker når grisen får feber. Ved hjelp av øresensoren vil man raskt kunne spore opp hvilke griser som blir syke og dermed iverksette tiltak eller behandling tidlig i forløpet.

Kunnskap om dette fikk deltagerne tilgang til på årets avlsbesetningsmøte for formerings- og foredlingsbesetninger tilknyttet KLF-slakterier. Møtet fant sted i Rogaland i slutten av september.

I forbindelse med møtet, ble det arrangert et besøk på Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH). SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter med et bredt tverrfaglig miljø. Målet med senteret er å få kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder som er til nytte for både dyr og mennesker.

– Vi fikk en grundig omvisning på senteret og fikk presentert spennende forskning som er på gang, påpeker spesialveterinær Emilie Oldervik i KLF.

Et annet aktuelt tema på avlsbesetningsmøtet var afrikansk svinepest. Geir Skjærvø Nødland og Guro Hansen fra Mattilsynet bidro med innlegg om beredskapsarbeid ved utbrudd av smittsomme sykdommer. Det ble gode diskusjoner om både dagens status, risiko og behov fremover.

Harald Pedersen fra Landkreditt hadde en gjennomgang om økonomi ved SPF-sanering. Han hadde også et nyttig innlegg om hvordan banken vurderer finansiering av svineproduksjon. Pedersen har tidligere erfaring som produsentrådgiver hos Fatland og han hadde gode perspektiver både fra produsent og bank sin side.

– Videre ble det mye prat om livdyromsetning, og ikke minst; det pågående arbeidet med dyrevelferdsmeldingen og det nye EU-regelverket om dyrevelferd, poengterer Emilie Oldereid til slutt.

Siste saker