Avløser-bekymring hos mange bønder

Avløser-bekymring hos mange bønder Hva skjer med min avløser som er hjemme i Litauen eller Polen? Får jeg vedkommende tilbake før våronna? Per A. Sleipnes – Jeg vet at mange… Les mer

Avløser-bekymring hos mange bønder

Hva skjer med min avløser som er hjemme i Litauen eller Polen? Får jeg vedkommende tilbake før våronna?

Per A. Sleipnes

– Jeg vet at mange kollegaer av meg er bekymret nå og sliter med å få arbeidsdagen til å gå opp, sier Øyvind Nesjan.

Disse spørsmålene er det mange bønder som stiller seg nå rett før våronna setter inn. En av dem som gjør det, er Øyvind Nesjan som driver med smågrisproduksjon i Trøndelag. Hans faste avløser dro hjem til Litauen rett før reiserestriksjonene satte inn for fullt. Nå vet Nesjan svært om hva han har tilgjengelig med tanke på arbeidskraft på gården de nærmeste ukene.

Sårbare

– Når i tillegg kona er gravid og ikke kan ta så mange tak som normalt, sier det seg selv at situasjonen blir nokså uoversiktlig med tanke på det som skal skje utover våren og sommeren. Vi er svært sårbare når avløserne blir borte nærmest over natta og nå håper vi selvsagt at norsk arbeidskraft kan komme inn å avhjelpe situasjonen noe, sier Nesjan.

3000 smågris

Han er tilknyttet Midt Norge Slakteri (MNS) og leverer smågris til to slaktegrisprodusenter i sitt område. I år vil dette antallet trolig komme opp i 3000 smågris. Han var i en kort periode ansatt som produsentrådgiver i MNS, en jobb han overtok etter broren Per Arne Nesjan. Det viste seg å være å vanskelig å kombinere med gårdsdrift og nå egner han seg 100 prosent til smågrisproduksjonen.

God omsetningsutvikling

– Jeg vet at mange kollegaer av meg er bekymret nå og sliter med å få arbeidsdagen til å gå opp. Å få omsatt griser er ikke noe problem hverken for meg eller andre. Det er ikke her skoen trykker.

Ingen krisestemning

– Hvordan er stemningen blant svineprodusenter akkurat nå? Det har vært mange nedturer de siste årene både med MRSA og generell overproduksjon?

– Jeg vil si det sånn at stemningen er avventende positiv. Ingen hurrastemning selvsagt, særlig i lys av korona-situasjonen, men heller ikke krisetenkning. Som svineprodusent føler jeg vel at ting har snudd litt nå om vi sammenligner f.eks. med tidligere overskudd-situasjoner. Det er jo et lyspunkt, sier Nesjan.

– Ta fram beredskapsplan

– Har du en oppfordring til norske svineprodusenter og andre norske bønder som driver med dyr?

– Friske bønder og god råvareflyt er helt avgjørende. Jeg oppfordrer alle bønder til å ta fram beredskapsplanen for garden. Tenk gjennom hva som vil skje dersom en eller flere i den daglige driften blir syke og ikke får stelt dyrene.

Alle bør også gå inn på helsenorge.no og fylle ut kjernejournalen med egne opplysninger. I portalen ligger det opplysninger om alle, men en må selv skrive inn hvem som har ansvar for dyr og hvem som skal bli kontaktet for å ta hånd om dyrene, dersom det skjer noe. Informasjonen gir viktige opplysninger til helsepersonale. Koronakrisen har snudd livene vår trill rundt på kort tid. Det er unntakstilstander over alt, og vi må dra lærdom av krisa – blant annet hvor viktig den nasjonale matvareberedskapen er. Det har vært for lite i mediene så langt, fastslår smågrisprodusent Øyvind Nesjan.

Siste saker