Avlsfremgangen fortsetter for Hampshire

Avlsarbeidet på Hampshire fortsetter hos HKScan og genetisk forbedres dyrene hele tiden. De vokser bedre hvert eneste år, noe som også fører til lavere fôrforbruk og økt lønnsomhet. Fjorårets resultater… Les mer

Avlsarbeidet på Hampshire fortsetter hos HKScan og genetisk forbedres dyrene hele tiden. De vokser bedre hvert eneste år, noe som også fører til lavere fôrforbruk og økt lønnsomhet.

Fjorårets resultater viser at rånene i gjennomsnitt vokste 1183 gram daglig, hadde en spekktykkelse på 9,8 mm, kjøttprosent på 61,0 og et fôrforbruk på 19,3 MJ/NE kg tilvekst. Kjøttprosent og spekk ligger på ønsket nivå og har derfor en mindre andel i avlsmålet. Samtidig fører en økt tilvekst til lavere kjøttprosent, så det må fremdeles være en del av avlsmålet og utviklingen må følges.

God tilvekst

Kjøttprosenten hos TN70 har økt de siste årene og med for høy kjøttprosent hos Hamp-shire kan nivået hos krysningen lett bli for høy. Da det ble gjort endringer i avlsmålet hos Hampshire i 2019, ble det blant annet lagt mer vekt på eksteriør- og osteochondrose-vurderingen. Dette har gitt en god effekt. Dyra har en god tilvekst og er både holdbare og robuste.

Avlsarbeid i besetningene

Hampshireavlen foregår for tiden i to besetninger i Sverige og en i Norge. I Sverige har de jobbet med Hampshire-avl siden 80-tallet, og i Norge siden 2005.

Å være avlsbesetning innebærer mye ekstra arbeid med registreringer etc. En annen utfordring er å lykkes med fertiliteten på Hampshire som er en farrase. I avlsmålet til Hampshire inkluderes antall fødte, slik at ikke kullstørrelsen i avlsbesetningene skal minske. I trerasekrysningen har derimot farrasen lite påvirkning på antall levendefødte. Det er purka som hovedsakelig påvirker dette.

Råner tas inn fra alle tre besetninger til Svenska Köttforetagens seminstasjoner. Hvert år tas ca. 220 nye råner inn til semin og av disse velges ca. ti prosent ut som avlsråner til avlsbesetningene. Dette er de absolutt beste rånene ut fra index og avstamming. HKScans Hampshire-populasjon er ikke så stor, og det er derfor viktig at avstamningen er så spredt at innavlsgraden holdes på et lavt nivå. En stor populasjon avlsdyr er heller ikke like viktig når det gjelder avl på farrase som på en avl på morrase.

Resistens mot E.coli

På nyåret tok Svenska Köttföretagen bort valget for «Hampshire SelECt» på Hampshire-semindosene i sitt sortiment. Dette ekstra valget garanterte at rånene var resistente mot E.coli-stammen F4 som blant annet kan være årsak til smågrisdiaré. Etter å ha testet rånene i lang tid, ble det konkludert med at ca. 70–80 prosent av rånene bar på genet. Sannsynligheten er derfor uansett stor for at rånene i semindosen bærer på genet, og vil kunne bidra til friskere smågriser.

Spennende samarbeid i Europa

HKScan har samarbeid med avlsfirmaet JSR Genetics i Storbritannia. To ganger i året eksporteres råner fra Sverige til deres seminstasjoner samt bruksbesetninger. I 2021 ble det eksportert 70 råner, og i mai i år ble det eksportert 36 råner. Griseproduksjonen i Storbritannia har gått ned det siste året, men salget av Hampshiredoser har likevel økt. Hampshire brukes først og fremst til varemerket «Taste the difference». Dette varemerket er Sainsburys premiumkjøtt fra utegris – noe Hampshire fungerer godt som.

I Norge jobber HKScan sammen med ScanPig. Fatland har et samarbeid med Coop som blant annet selger Hampshire-kjøtt i sin Grill perfekt-serie og som juleribbe.

HKScan har også samarbeid med en av Belgias største griseprodusenter, som har besetninger med til sammen 6000 purker. Etter å ha sammenliknet kjøtt fra ulike raser, fant de at Hampshire ga den kjøttkvaliteten de ønsket. Dermed ble merkevaren Norbel utviklet, og selges i dag til ulike slaktere og til restauranter.

Forskning og framtidstro

HKScan har gjennomført et fôrprosjekt som nå er i ferd med å avsluttes. Resultatene skal sammenstilles, og i løpet av høsten kommer eventuelle nye fôranbefalinger for Hampshire-krysninger.

HKScan har stor framtidstro på Hampshire og de svenske avlsbesetningene er i planlegging av nye grisehus og utvidelse av besetningene. Den norske besetningen ble utvidet for bare få år siden. Det er mye satsing på Hampshire og håpet er at enda flere bønder får oppleve de mange fordelene med den robuste og trivelige rasen.

Gjennomsnittlige resultater råner 2021:

  • Daglig tilvekst: 1183 gram/dag
  • Spekktykkelse: 9,8 mm
  • Kjøttprosent: 61%
  • Fôrforbruk: 19,3 MJ/NE kg tilveksl.

Siste saker