Bærekraftsarbeidet i KLF-bedriftene skal forbedres

Bærekraftsarbeidet i KLF-bedriftene skal forbedres Hensikten med arbeidet i arbeidsgruppen er å meisle ut en strategi for klima-/bærekraftsarbeidet for KLF som bransjeorganisasjon. Strategien må lede fram til at flere av… Les mer

Bærekraftsarbeidet i KLF-bedriftene skal forbedres

Hensikten med arbeidet i arbeidsgruppen er å meisle ut en strategi for klima-/bærekraftsarbeidet for KLF som bransjeorganisasjon. Strategien må lede fram til at flere av KLFs medlemsbedrifter gjør konkrete tiltak for å styrke Klima/bærekraften i sin bedrift.

Dette er arbeidsgruppen som skal meisle ut en strategi for klima-/bærekraftsarbeidet for KLF som bransjeorganisasjon. Nils Kristian Nersten helt til høyre på bildet.

Det sier Nils Kristian Nersten som representer KLF-styret i en arbeidsgruppe som skal tilrettelegge for en god og hensiktsmessig jobbing med klimaarbeidet i KLF og i medlemsbedriftene. Arbeidsgruppen består av representanter fra ulike KLF-bedrifter.

– Nils Kristian Nersten er nøye med å understreke at tiltakene som foreslås må kunne være målbare. Han presiserer dess-uten at strategien også må innebære veiledning i forhold til hvilke tiltak som er konstruktive for bransjen og ikke «grønnvasking» eller lignende.

Klimasmart Landbruk

KLF har til nå i stor grad kanaliseres sitt engasjement på disse viktige områdene igjennom Animalia og MatPrat som et bransjearbeid. Et ønske har vært at de skal framstå som kjøtt- og fjørfebransjens felles fagverktøy. I tillegg har arbeidet gjennom Klimasmart Landbruk vært prioritert fra KLF.

Helhetlig plan

– KLF ønsker en bred og helhetlig plan for hvordan organisasjonen skal arbeide med disse problemstillingene. Arbeidsgruppens oppgave er å foreslå for styret hvordan dette best kan gjøres. Det vil bl.a. innebære å avklare hvilke typer organisasjoner, samarbeidsprosjekter, bransjeavtaler etc. KLF bør slutte seg til. Forslag til hvordan KLF konkret kan jobbe for å hjelpe/motivere medlemsbedriftene til å øke fokuset på klimaarbeidet i sin bedrift, vil også være positivt, poengterer Nersten.

Egne bærekraftsstrategier

Nersten peker dessuten på viktigheten av å ha med seg føringene som kommer, eller kan komme gjennom FNs bærekraftsmål, EUs «Green Deal» og «Farm to Fork-strategien», samt krav som norske myndigheter vil stille.

– I tillegg har en del norske virksomheter allerede utarbeidet sine egne klima- og bærekraftsstrategier, sier han.

–Må sees i sammenheng

For KLF er det en ambisjon at KLFs medlemmer og KLF selv, gjennom sine handlinger bidrar konstruktivt til å nå klimamålene innenfor rammen av en bærekraftig matproduksjon og forsyningskjede i Norge.

– Den norske verdikjeden for mat er i klimaarbeidet tett knyttet til arbeidet med bærekraft. Det er derfor naturlig å se på klima og bærekraft i sammenheng. Det må da gjenspeiles i arbeidsgruppens oppgaver, avslutter Nils Kristian Nersten.

Siste saker